Patient överfölls av medpatient

Patienten, som vårdades inneliggande på en psykiatrisk vårdavdelning, utsattes för ett överfall av en medpatient. Detta orsakade patienten en sårskada och ökad oro.

Vidtagna åtgärder

En översyn av rutinerna kring hot och väld har gjorts.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) bedömer

IVO har ännu inte fattat beslut i ärendet.

Senast uppdaterad: 2018-10-18 10:02