Patient svalde tablett med blisterförpackning kvar

Patienten ifråga svalde en tablett Trombyl med blisterförpackningen kvar. Efter detta hade patienten smärta i svalget och sväljningssvårigheter. Utredning gjordes på flera sätt för att visualisera och avlägsna förpackningen utan att man kunde återfinna den.

Efter 25 dagar hostade patienten upp förpackningen i sin helhet.

Vidtagna åtgärder

Utredningen har resulterat i ny rutin gällande medicinutdelning.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) bedömer

IVO bedömer sjukhusets åtgärder som rimliga och adekvata. IVO avslutar ärendet.

Senast uppdaterad: 2018-11-05 11:37