Utebliven telefontid

Patienten i fråga hade utlovats en telefontid. Telefontiden uteblev dock, vilket för patienten resulterade i en onödigt lång behandling med cortison.

Vidtagna åtgärder

  • En tydlig bevakningsrutin för posthantering har införts.
  • Vikten av god introduktion av ny personal har lyfts fram.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) bedömer

IVO har ännu inte fattat beslut i ärendet.

Senast uppdaterad: 2018-11-22 10:44