Hygien

Nyfödda barn saknar ett fullt utvecklat immunförsvar och är därför mycket känsliga för infektioner. Det är därför extra viktigt med noggrann handhygien.

Alla människor bär på bakterier och det finns mycket bakterier i omgivningen. Bakterierna är för det mesta till nytta och orsakar oftast ingen skada hos friska människor. Nyfödda barn är dock extra känsliga för att drabbas av infektioner, eftersom de av olika anledningar inte har ett fullt utvecklat immunförsvar.

För att förhindra smittspridning är det därför av största vikt att ha en noggrann handhygien både som förälder och personal. Desinficering av händer och underarmar bör ske före vård av barnet och före amning och pumpning.

Vid synbart smutsiga händer eller efter toalettbesök ska händerna tvättas noggrant med tvål och vatten. Det är viktigt att ni som är föräldrar är friska när ni vistas på BB- eller neonatalavdelningen.