Undersökningar

På nyfödda barn genomförs en del undersökningar under vårdtiden, till exempel blodprov och hörseltest. Här kan du läsa mer om det.

Hörseltest

På alla nyfödda barn, oavsett vilken vecka de är födda i, görs ett hörseltest för att tidigt upptäcka om någon medfödd hörselnedsättning finns. Testmetoden kallas OAE (Otoakustiska emissioner) och utförs när barnet är lugnt och stilla. Barnet behöver inte vara vaket utan kan testas när det sover.

Testet utförs genom att en liten prob, som innehåller en ljudsändare och en mikrofon, placeras i barnets öra. Sändaren skickar iväg ett klickljud som sätter örats hårceller i rörelse. Dessa rörelser blir ett svagt ljud som fångas upp av mikrofonen. Vid ett godkänt svar kan man med stor säkerhet utesluta en hörselnedsättning av betydelse för språkutvecklingen. Hörseltestet går snabbt och orsakar inget obehag för barnet.

Det finns flera orsaker till att testet ibland måste göras om. Förutom rent tekniska orsaker kan det vara kvarvarande fosterfett eller fostervatten i hörselgången som gör att man måste göra om undersökningen. 

Hos 1-2 av 1 000 nyfödda upptäcker man en hörselskada.

Även om barnet har normal hörsel vid hörseltestet så kan hörselproblem uppkomma senare. Det är därför viktigt att alltid vara uppmärksam på barnets hörsel och språkutveckling.

PKU-prov

PKU är ett blodprov som tas på alla nyfödda barn i Sverige. Detta för att utesluta ett antal allvarliga, men sällsynta, sjukdomar som påverkar ämnesomsättningen.

En tidig diagnos är viktig för prognosen, så att behandling kan sättas in i tid. Blodprovet tas så tidigt som möjligt efter 48 timmars ålder. Genom en provtagningskanyl droppas blodet på ett speciellt filterpapper som skickas för analys. Analysresultatet är färdigt inom en vecka. Om provet visar att allt är bra, kommer ni som föräldrar inte att få något besked.

Läs mer om PKU-prov på Karolinska universitetssjukhusets webbplats.

Vägning

Barnets vikt följs under vårdtiden. Om barnet är inskrivet på BB utförs vägning vid två dygns ålder och vid utskrivningen. Barn som är inskrivna på neonatalavdelningen vägs oftare under vårdtiden.

Barnläkarundersökning

Alla nyfödda barn genomgår barnläkarundersökningar under vårdtiden och vid utskrivningen. Barnläkaren undersöker bland annat reflexer, höfter, ögon, mun, könsorgan, fontanell och lyssnar även på barnets hjärta.

POX-kontroll

På samtliga nyfödda barn genomförs en kontroll av syremättnaden i blodet 12-24 timmar efter födelsen. Detta för att upptäcka eventuella hjärtfel. Kontrollen utförs med hjälp av en prob som sätts på en hand och en fot och ger ett värde som avläses och dokumenteras.

Fototerapi

En del nyfödda barn kan få så kallad gulsot under de första levnadsdygnen. Det beror på att barnet under fostertiden har ett högre antal röda blodkroppar. När barnet är fött behövs inte samma antal röda blodkroppar. Blodkropparna bryts då ner och ämnet bilirubin, som är en restprodukt, bildas.

Normalt sett tar levern hand om detta, men hos nyfödda barn är levern omogen och klarar inte alltid av att bryta ner tillräckligt mycket bilirubin. Ämnet fälls då ut i huden och gör den gul. Även ögonvitorna kan bli gulaktiga av samma anledning. Bilirubinnivån kan följas med hjälp av blodprov alternativt ett test på huden.

Oftast är gulsot ofarligt och går över utan behandling, men för hög halt bilirubin kan vara skadligt. Då behandlas barnet med hjälp av så kallad fototerapi, vilket innebär att det får ligga under en ljusramp och/eller ljusbädd med speciellt ljus. Ljuset hjälper till att bryta ner bilirubinet så att det kan utsöndras via urin och avföring. Barnet har då enbart en blöja på sig och ögonskydd för att inte störas av ljuset.

Fototerapin pågår oftast ett till två dygn och kan behöva upprepas vid behov. För det mesta får korta pauser tas i samband med att barnet ska äta vilket även ger föräldrarna möjlighet att få hålla om sitt barn