Meditationsrum

Ett meditationsrum finns på Skaraborgs Sjukhus Skövde vid röda hissen, på plan 2 (entréplan). Meditationsrummet är öppet dygnet runt. Du är välkommen in för att sitta ner en stund och söka ro och stillhet.

Utformningen

Gerd och Henrik Allert utformade rummet 1972.  Deras tanke om utformningen var: 

Kretsloppet - Tiden - Cirkeln,
som inte har någon början och inget slut. Ett landskap för tanken att vandra i.