FoU-kurs SkaS

Introduktionskurs i medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete 

13 dagar - delmål a5    

OBS! Nästa kurs startar januari 2022. Anmälan öppnar hösten 2021. 

Kursplan          Anmälan