Termin 4

Motiverande samtal

2 dagar - delmål b1, b2, b3
Kursen fokuserar på motiverande samtal som verktyg i sjukdomsförebyggande arbete.

OBS! Anmälan är stängd. 

 Kursplan          Deltagarlista        

Datum hösten 2021:
29/9-30/9, Karstorp

Palliativ vård

2 dagar -  delmål b5
Kursen fokuserar på palliativ vård och brytpunktssamtal.

OBS! Anmälan är stängd. 

Kursplan          Deltagarlista

Datum hösten 2021:
27/10-28/10, Karstorp

Försäkringsmedicin

1 dag - delmål b4
Kursen fokuserar på tillämpad försäkringsmedicin och olika aktörers samverkan kring patienten.

OBS! Innan kursen ska du göra en webbutbildning. Länk till webbutbildningen.

Anmälan          Deltagarlista

Datum hösten 2021:

7/10, digital kurs förmiddag