Termin 3

Etik

1 dag - delmål a2
Kursen fokuserar på medicinetiska principer och verktyg för att tillämpa i den kliniska vardagen.

OBS! Anmälan är stängd. 

Kursplan          Deltagarlista          Program     

Datum hösten 2021:
22/9, Karstorp

Det kliniska samtalet 

2 dagar - delmål b1
Det kliniska samtalet innebär två dagars utbildning i samtalsmetodik.
OBS! Enbart för ST inom slutenvården. ST-A kontakta din studierektor för alternativ kurs.

OBS! Anmälan är stängd. 

Kursplan          Deltagarlista          

Datum hösten 2021:
23/9-24/9, Karstorp 

Organisation

1 dag - delmål a6
Kursen ger en användbar inblick i hälso- och sjukvårdens organisation och administration.

OBS! Anmälan är stängd. 

Kursplan          Deltagarlista          Program                   

Datum hösten 2021:
2/12, Karstorp

Läkemedel

1 dag - delmål b3
Kursen ger en fördjupad kunskap om läkemedelsanvändning i praktiken.

OBS! Anmälan är stängd. 

Kursplan         Deltagarlista          Program                

Datum hösten 2021:
3/12, Karstorp