Termin 2

Baskurs i handledning och lärande

3 dagar - delmål a1
Kursen ger grundläggande pedagogisk kompetens att handleda och utbilda såväl läkarstudenter som medarbetare. 

Kursplan          Deltagare

Datum hösten 2021:
28-29/10, 17/12 Karstorp + 16/11 på hemmaklinik/vårdcentral

Ledarskap i vården

3 dagar - delmål a1, a2
Kurs som fokuserar på hur du genom insikt om dig själv och andra skapar förståelse och kunskap i ledarskapets betydelse för ditt yrkesutövande.

Kursplan          Deltagare

Datum hösten 2021:
18-19/10 + 11/11, Karstorp