Termin 1

Introduktion

1 dag - delmål a1
Information och inspirationsdag för ST med handledare.

Kursplan          Deltagarlista          Program

Datum hösten 2021:
24/11, Karstorp

Juridik

1 dag - delmål a6
Översiktskurs om lagar och andra föreskrifter som gäller inom hälso- sjukvården.

Kursplan        Deltagarlista          Program          

Datum hösten 2021:
25/11, Karstorp