Termin 3

Etik

1 dag - delmål a2
Kursen fokuserar på medicinetiska principer och verktyg för att tillämpa i den kliniska vardagen.

Kursplan          Deltagarlista          

Datum hösten 2023:
20/9, Kosmos, Skaraborgs Sjukhus Skövde 

Det kliniska samtalet 

2 dagar - delmål b1
Det kliniska samtalet innebär två dagars utbildning i samtalsmetodik.
OBS! Enbart för ST inom slutenvården. ST-A kontakta din studierektor för alternativ kurs.

Kursplan          Deltagarlista          Program

Datum hösten 2023:
21/9-22/9, Karstorp Skövde

Organisation

1 dag - delmål a6
Kursen ger en användbar inblick i hälso- och sjukvårdens organisation och administration.

Kursplan          Deltagarlista          Program         

Datum hösten 2023:
13/12, Kosmos, Skaraborgs Sjukhus Skövde

Läkemedel

1 dag - delmål b3
Kursen ger en fördjupad kunskap om läkemedelsanvändning i praktiken.

Kursplan          Deltagarlista          Program            

Datum hösten 2023:
30/11, Kosmos, Skaraborgs Sjukhus Skövde