Termin 4

Motiverande samtal

2 dagar - delmål b1, b2, b3
Kursen fokuserar på motiverande samtal som verktyg i sjukdomsförebyggande arbete.

 Kursplan          Deltagarlista          Program 

Datum hösten 2023:
27/9-28/9, Karstorp Skövde

Palliativ vård

2 dagar -  delmål b5
Kursen fokuserar på palliativ vård och brytpunktssamtal.

Kursplan          Deltagarlista          Program

Datum hösten 2023:
25/10-26/10, Kosmos, Skövde

Försäkringsmedicin

1 dag - delmål b4
Kursen fokuserar på tillämpad försäkringsmedicin och olika aktörers samverkan kring patienten.

Anmälan          Deltagarlista          Program

Datum hösten 2023: 

23/10, Regionens hus, Skövde