FoU-kurs SkaS

Introduktionskurs i medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete 

13 dagar - delmål a1, a4, a5    

Kursplan          Deltagare          Kursschema

OBS! Ingen ny kurs startar hösten 2023. 

Kursen sträcker sig januari-november 2023.

I kursschemat hittar du datumen som är gemensamma för både SkaS och primärvården.

För SkaS ST-läkare tillkommer dessutom 4 extra tillfällen (30 mars, 11 maj, 1 juni och 14 september).  Tidsomfattningen för hela kursen inklusive projektarbete beräknas till 10 veckor.