Termin 2

Baskurs i handledning och lärande

3 dagar - delmål a1
Kursen ger grundläggande pedagogisk kompetens att handleda och utbilda såväl läkarstudenter som medarbetare. 

Kursplan           Deltagarlista         Program

Datum hösten 2023:

25-26/10, 7/12, Karstorp Skövde + 8/11 praktikdag

Ledarskap i vården

3 dagar - delmål a1, a2
Kurs som fokuserar på hur du genom insikt om dig själv och andra skapar förståelse och kunskap i ledarskapets betydelse för ditt yrkesutövande.

Kursplan           Deltagarlista          Program

Datum hösten 2023:
 
9-10/10 + 27/11, Kosmos Skövde