Covid-19: Film - fem tips att minska smittspridningen

Vårdhygien har gjort en film där fem områden som kan innebära smittspridning har definierats. Se filmen nedan!