Influensa

PRIMÄRVÅRD. Här kan du läsa om vårdhygieniska rutiner och råd vid influensautbrott. Det finns även information om årets influensavaccination samt arbets- och informationsmaterial.

Läs mer om influensa

Influensa är en luftvägsinfektion som orsakas av virus och är höggradigt smittsam. Typisk influensa börjar plötsligt med frossa, snabbt stigande hög feber, muskelvärk och påtaglig sjukdomskänsla. Därefter tilltar symtom från luftvägarna. Smittvägarna är droppsmitta, direkt och indirekt kontaktsmitta.

Läs mer om Influensa-  Folkhälsomyndigheten