Turisthandboken

Turisthandboken vänder sig till vårdgivare som möter patienter från andra länder. Den är ett stöd för att ta reda på om en patient ska betala patientavgift, eller om patienten själv ska stå för hela vårdkostnaden.

Regelverket omfattar turister, utlandssvenskar och de som arbetar eller studerar i Sverige utan att vara folkbokförda här. Informationen i handboken är hämtad från SKR:s handbok Vård av personer från andra länder.

Turisthandboken omfattar inte regler och patientavgifter för asylsökande eller de som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. Reglerna för dessa grupper finns på sidan Asylsökande och personer utan tillstånd samt i patientavgiftshandboken.

Turisthandboken ger svar på frågor om vad patienten ska betala. Administrativa rutiner/tillämpningar för att hantera ärendet vidare ska finnas på respektive förvaltning. Vid frågor kontaktas förvaltningens Grip-representant.

Välj land i listan nedan.