Asylsökande och personer utan tillstånd

Här finns information om vilka regler som gäller kring hälso- och sjukvård för asylsökande och personer utan tillstånd.

Målgrupper:

  • Asylsökande, det vill säga utländska medborgare som tagit sig till Sverige och begärt skydd men som ännu inte fått sin ansökan slutligt prövad av Migrationsverket eller migrationsdomstol.
  • Personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd, det vill säga utländska medborgare som vistas i Sverige utan myndighetsbeslut eller författning. Det gäller personer som håller sig undan så att beslut om avvisning eller utvisning inte kan genomföras och personer som befinner sig i Sverige utan att ha ansökt om nödvändiga tillstånd för att vistas här. Personer vars vistelse i Sverige är avsedd att vara tillfällig, omfattas inte.

Rådgivning

Vid frågor var god kontakta Annette Fogels.

Annette Fogels

Regionutvecklare
Telefonnummer
Regelverks- och vårdfrågor för asylsökande och personer utan tillstånd

LMA-kort

LMA-kort utfärdas av Migrationsverket. LMA betyder Lagen om mottagande av asylsökande. Kortet är en tillfällig handling med foto som visar att personen är asylsökande i Sverige. Asylsökande ska uppvisa ett giltigt LMA-kort vid varje vårdkontakt, för att få tillgång till subventionerad vård enligt gällande bestämmelser. Om LMA-kort inte har hunnit utfärdas gäller kvitto på asylansökan.

LMA-nummer eller dossiernummer är ett unikt nummer för varje asylsökande. Numret finns på LMA-kortet eller kvittot på asylansökan och ska finnas med på fakturaunderlag, remisser etc.

Giltighetstiden på LMA-kortet finns endast noterat på kortet. Ett fullständigt personnummer kan ibland finnas på ett giltigt LMA-kort. Personen räknas trots det som asylsökande.
Migrationsverket - LMA-kort för asylsökande

Senast uppdaterad: 2018-12-03 08:46