Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Asylsökande och personer utan tillstånd

Här finns information om vilka regler som gäller kring hälso- och sjukvård för asylsökande och personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd.

Målgrupper:

  • Asylsökande, det vill säga utländska medborgare som tagit sig till Sverige och begärt skydd men som ännu inte fått sin ansökan slutligt prövad av Migrationsverket eller migrationsdomstol.
  • Personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd, det vill säga utländska medborgare som vistas i Sverige utan myndighetsbeslut eller författning. Det gäller personer som håller sig undan så att beslut om avvisning eller utvisning inte kan genomföras och personer som befinner sig i Sverige utan att ha ansökt om nödvändiga tillstånd för att vistas här. Personer vars vistelse i Sverige är avsedd att vara tillfällig, omfattas inte.

Hälso- och sjukvård

Här kan du läsa om vilka regler som gäller kring hälso- och sjukvård för asylsökande och personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd.

Hälsoundersökning

Här kan du läsa om den hälsoundersökning, som asylsökande och personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd har rätt till.

Mer information

Här finns mer information om vilka regler som gäller kring hälso- och sjukvård för asylsökande och personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd.

LMA-kort

LMA-kort utfärdas av Migrationsverket. LMA betyder Lagen om mottagande av asylsökande. Kortet är en tillfällig handling med foto som visar att personen är asylsökande i Sverige. Asylsökande ska uppvisa ett giltigt LMA-kort vid varje vårdkontakt, för att få tillgång till subventionerad vård enligt gällande bestämmelser. Om LMA-kort inte har hunnit utfärdas gäller kvitto på asylansökan.

LMA-nummer eller dossiernummer är ett unikt nummer för varje asylsökande. Numret finns på LMA-kortet eller kvittot på asylansökan och ska finnas med på fakturaunderlag, remisser etc.

Giltighetstiden på LMA-kortet finns endast noterat på kortet. Ett fullständigt personnummer kan ibland finnas på ett giltigt LMA-kort. Personen räknas trots det som asylsökande.
Migrationsverket - LMA-kort för asylsökande

Susanne Lundell

Regionutvecklare
Regelverksfrågor kring hälso- och sjukvård för asylsökande och personer utan tillstånd

Senast uppdaterad: 2016-05-04 10:54