Handbok reception

Här hittar personal i reception information gällande patienter som migrerat till Sverige eller av olika anledningar befinner sig här tillfälligt. Handboken är framtagen av Livsvillkor, migration och hälsa i samverkan med berörda funktioner.

Bra att veta

  • Begreppet "vård som inte kan anstå" är en utvidgning av den vård som definieras som omedelbar, det vill säga inte bara akut vård. Vad som ska räknas som vård som inte kan anstå är en medicinsk bedömning och måste alltid avgöras i det enskilda fallet av den behandlande läkaren, tandläkaren eller annan ansvarig vårdpersonal.
  • Asylsökande och personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd får besöka vilken vårdcentral de vill.

Information om vård som inte kan anstå

Identifikation

Här hittar du information om när patienter behöver identifiera sig.

Patientavgifter

Här hittar du information om vilka patientavgifter som gäller för vilken patienttyp.

Patienttyp

Här hittar du information om de olika patienttyperna.