STI-provtagningsmall

Provtagningsmall för STI

STI-provtagningsmall

STI-provtagningsmallen är en guide för korrekt STI-provtagning och ett praktiskt stöd till provtagare. Från början var mallen tänkt för ”sällanprovtagaren”, men under arbetets gång har även mer vana börjat efterfråga den hjälp som en mall kan ge.

Tiden från överföring till positivt prov varierar för olika STI. När två tider anges för provtagning i mallen så anger den första tiden när de allra flesta har blivit positiva och den sista för när man med marginal kan vara säker på att ingen missas.

För att underlätta finns frågor att ställa till patienten som bl.a. handlar om sexuell praktik (hur, var, med vem?). Frågorna ger inte svar på allt men kan förhoppningsvis visa att provtagaren är öppen för ett fördjupat samtal. Du som provtagare måste våga fråga!

Provtagningsmallen är framtagen på initiativ av Smittskydd Västra Götaland och Kunskapscentrum för sexuell hälsa i samarbete tillsammans med sexuell hälsa nätverket.

Provtagningsmallens frågor på olika språk

Här hittar du frågorna som hör till STI-provtagningsmallen på flera olika språk. Skriv ut frågeformuläret och låt patienten fylla i det inför provtagning.

Frågor inför STI-provtagning Arabiska

Frågor inför STI-provtagning Engelska

Frågor inför STI-provtagning Persiska

Frågor inför STI-provtagning Somaliska

Frågor inför STI-provtagning Svenska

Frågor inför STI-provtagning Tigrinja