Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Material

Här har vi samlat det material vi tagit fram så som informationsbroschyrer, mallar och handböcker. Mer material, i form av utbildningskoncept, filmer och metoder finns på vår hemsida SRHR.se.

SRHR i Västra Götaland

Informationsbroschyr om arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Västra Götalandsregionen. 
SRHR i Västra Götaland

STI-provtagningsmall

En guide för korrekt STI-provtagning och ett praktiskt stöd till provtagare. 
STI-provtagningsmall 2019

 

Gonorré vad är det?

En broschyr med information om gonorré till både patienter och vårdgivare.  
Gonorré vad är det?
Gonorrhoea what is it?
Beställ broschyren

SRHR på HVB

En metodbok för att arbeta med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter på hem för vård och boende. 
SRHR på HVB 

Hur gör jag?

Ett metodmaterial för sex- och samlevnadsarbetet på SFI-skolan framtaget från projektet SRHR på SFI. 
Hur gör jag?
SRHR på SFI

 

PrEP Fakta

En informationsbroschyr som vänder sig både till PrEP-användare och hälso- och sjukvårdspersonal.
PrEP Fakta
PrEP Fakta - Engelska

Sexualitet och demenssjukdom

Ett kunskapsstöd för vård- och omsorgspersonal som möter personer med demenssjukdom.
Sexualitet och demenssjukdom
Beställ hos svenskt demenscentrum

Sex män emellan

Bildstöd för SRHR och hbtq

Tillsammans med DART har vi tagit fram två så kallade "knippor" där information om SRHR och hbtq finns sammanställt i 18 bilder vardera. Under bilderna finns ord eller kortare förklarande texter på nio olika språk. Knipporna är tänkta att underlätta och förtydliga kommunikation exempelvis i vårdmöten.
SRHR-knippa

Senast uppdaterad: 2019-11-12 10:10