1177 på webben

På 1177.se finns kvalitetssäkrad information till våra invånare om hälsa, sjukdomar, vård och behandling. Bakom 1177.se står alla regioner i samverkan. Webbplatsen ska bidra till att främja hälsa, öka allmänhetens kunskaper och stärka invånarens ställning och handlingskraft i dialog med vården.

Statistik

Här kan du se vilka artiklar på 1177.se som är mest besökta.

Kontakta regionala redaktionen 1177.se