Prisjustering för personligt förskrivna hjälpmedel 2022-07-01

Hjälpmedelscentralens förslag till prisjustering av hyresprodukter har beslutats av regiondirektören, efter rekommendation av Ledningsråd Medicintekniska produkter.

Prisjusteringen gäller för produkter inom Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel. På totalen innebär det en prishöjning för den totala hyreskostnaden på 2,4 % från 1 juli. Beroende på antal produkter som är förskrivna inom respektive huvudman (VGR och de 49 kommunerna) kan utfallet skilja sig åt.