Ordnat införande

Västra Götalandsregionen arbetar fortlöpande med ordnat införande som är en strukturerad process för att avgöra vilka nya läkemedel och behandlingsmetoder som är lämpliga att införa i rutinsjukvård

Prioritera det som som ger mest patientnytta

Metoder inom medicin och diagnostik inom hälso- och sjukvården utvecklas i snabb takt och innebär att fler sjukdomar kan behandlas framgångsrikt. För att veta om nya metoder verkligen innebär förbättrad hälsorelaterad livskvalitet och ökad överlevnad behöver de bedömas och utvärderas. Nya metoder med större ekonomisk betydelse för Västra Götalandsregionens budget underställas ett ordnat införande. Syftet är att utveckla hälso- och sjukvården genom att på ett strukturerat sätt ta tillvara innovationer och implementera ny kunskap.

Program- och prioriteringsrådet

Västra Götalandsregionens Program- och prioriteringsråd (PPR) har som en del av sitt uppdrag att ta fram ett förslag där, efter analys och prioritering, nya läkemedel och medicinska metoder med god patientnytta föreslås implementeras i rutinsjukvård.  Utgångspunkt för PPR:s arbete med processen för ordnat införande är den etiska plattformen för prioriteringar inom hälso- och sjukvården som beslutats av riksdagen. 

Ordnat införandet genomförs som tre etapper per år

Stoppdatum för nominering till ordnat införande är 15 mars, 15 augusti och 15 november. Beslut tas efter beredning ca 2-3 månader senare. Se nedan.

Relaterad information - länkar

Nationellt ordnat införande av nya läkemedel Sveriges regioner i samarbete kring nya läkemedel

Program- och prioriteringsrådet arbetar med gemensamma prioriteringar, riktlinjer och vårdprogram i VGR och verkar för fortsatt utveckling av en kunskapsbaserad vård

Nätverket för medicinsk etik i västra Sverige För reflektion och diskussion kring etiska frågeställningar och problem i hälso- och sjukvården

Prioriteringscentrum Nationellt kunskapscentrum för prioriteringar inom vård och omsorg


Kontakt

Har du en fråga eller vill du nominera ett läkemedel eller metod till ordnat införande skicka ett mail till ordnatinforande@vgregion.se

Anna Lindhé

Apotekare, läkemedel

Telefonnummer