Tillgänglighet i vården

Västra Götalandsregionen arbetar ständigt med att uppnå vårdgarantin och förbättra tillgängligheten inom hälso- och sjukvården. Med hjälp av gemensamma satsningar ska patienterna i Västra Götaland få rätt vård i rätt tid. Varje månad uppdateras statistik över väntetiderna i specialiserad vård. Statistiken visar måluppfyllelsen till nationell/regional vårdgaranti.

Västra Götalandsregionen (VGR) och hälso- och sjukvården i hela Sverige står inför stora utmaningar med en pandemi som kräver stora resurser över lång tid. I den situation vi befinner oss i är det angeläget att samordnat nyttja den samlade kapacitet som finns att tillgå, såväl den som finns inom regionens egna sjukhus som den som VGR kan köpa från privata vårdgivare. Annars riskerar patienter som behöver träffa en läkare, påbörja en behandling eller en operation att få vänta oskäligt länge. För att nå önskat resultat behöver resurser användas på ett smart sätt och all kapacitet nyttjas. 

Så ser väntetiderna ut i specialistvården

Varje månad uppdateras statistik över väntetiderna i specialiserad vård. Statistiken visar måluppfyllelsen till nationell/regional vårdgaranti. Vårdgarantin innebär att patienter ska få ett första besök i specialistvården inom 90 dagar. Finns det behov av operation är det återigen en väntan på 90 dagar. Vad gäller barn- och ungdomspsykiatri är det 30 dagar som gäller till ett första besök och ytterligare 30 dagar om det behövs utredning eller behandling.

Statistik över väntetider i specialiserad vård

Aktuella väntetider i specialistsjukvården

Rapport status tillgänglighet

Rapport för status i tillgängligheten mars 2024

Rapport för status i tillgängligheten februari 2024

Rapport för status i tillgänglighet januari 2024

Rapport för status tillgänglighet helår 2023

Rapport för status tillgängligheten november 2023 

Rapport för status tillgänglighet oktober 2023

Rapport för status tillgänglighet september 2023 

Rapport för status tillgänglighet augusti 2023 

Rapport för status tillgänglighet juli 2023

Rapport för status tillgänglighet maj 2023

Rapport för status tillgänglighet april 2023

Rapport för status tillgänglighet mars 2023

Rapport för status tillgänglighet februari 2023

Rapport för status tillgänglighet januari 2023

Rapport för status tillgänglighet december 2022

Jämförelser med andra regioner

På SKR:s webbplats, vantetider.se, finns mer information om tillgänglighet i vården och möjlighet att göra jämförelser med andra regioner.

SKR:s webbplats vantetider.se