Anpassade utbildningar

Utbildningar för nyanställda medarbetare

För nyanställda sjukvårdsbiträden, undersköterskor, skötare och barnsköterskor finns utbildningar för att introducera och snabbt få in dem i arbetet. För de som ska arbeta i sommar finns två utbildningsstarter för respektive yrkesroll. Kontaktperson Eva Kärrman.

Vi anpassar och utvecklar nya utbildningar efter behov. Simulatorcentrum är till för hela VGR och finns på Sahlgrenska Universitetssjukhuset Östra och Mölndals sjukhus. Just nu är covid-utbildningar på paus men förfrågningar tas emot via formulär på sidan 1.

Pump

Covid-IVA

Introduktion och utbildning av personal som inte tidigare har jobbat inom intensivvården, t.ex. sjuksköterskor och undersköterskor från operation, anestesi och vårdavdelningar (på SU kallade intensivvårdsassistenter) och AT-läkare och legitimerade läkare (på SU kallade förstärkningsläkare). Även reaktivering av personal som tidigare har jobbat inom intensivvården.

Spruta

Covid-IMA och Covid-avdelning

Ökad färdighet och trygghet för sjuksköterskor och undersköterskor som skall arbeta på en Covid-avdelning Ökad patientsäkerhet och minskat behov av handledning i verksamheten i samband med introduktion av nya medarbetare på Covid-avdelning