Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Simulatorcentrum i Väst

Simulering, teamträning, seminarier/workshops, färdighetsträning, diagnostisk simulering och debriefing efter allvarlig händelse.

En regiongemensam verksamhet

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska Akademin och Västra Götalandsregionen står bakom ett regionalt simulatorcentrum för träning av medicinska färdigheter, praktiska färdigheter, kommunikation, ledarskap och samarbete. Centret drivs av FoUU vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset för personal och studenter på grund- vidare- och efterutbildningsnivå i Västra Götalandsregionen och på Göteborgs Universitet.

Vi arbetar för

Vi arbetar för patientsäkerhet och verksamhetsutveckling genom att vara ett kunskapscentrum för upplevelsebaserat lärande och utveckling. Avancerad medicinsk simulering är träning och utbildning i praktiska färdigheter och i ledarskap, kommunikation och samarbete.

Varför simulering?

Känslomässigt engagemang, konstruktiv feedback och en tillåtande miljö är en grundläggande filosofi som gör inlärningstillfället effektivt och stannar kvar i minnet. 

Bra ledarskap, överblick och snabba beslut krävs av team i komplicerade akuta vårdsituationer. Detta kan inte uppnås genom teoretisk undervisning. Det måste inövas praktiskt.Simulatorträning är ett unikt redskap för att öva dessa färdigheter utan risk för patienter.

Syfte med våra utbildningar

  • Ökad patientsäkerhet
  • Ökad medicinsk färdighet och kompetens
  • Förkortad inlärningstid 
  • Objektiva examinationer och färdighetstester
  • Bättre arbetsmiljö 

Vad är simulering?

Med hjälp av avancerade datoriserade simulatorer och simulerade miljöer skapas autentiska kliniska situationer där individuella och teams färdigheter kan provas och tränas. De senaste pedagogiska principerna används för att effektivt uppöva praktiska sätt att tänka och agera i den kliniska vardagen.

Vi erbjuder även

Utöver simulering erbjuder  vi verksamhetsanalys, konflikthantering, debriefing efter allvarliga händelser, utbildning av instruktörer och facilitatorer, utveckling av examinationer och färdighetstester. Vi faciliterar och bedriver innovation och forskning. Mer information om detta kan du hitta genom att följa länken våra utbildningar eller att kontakta oss på simulatorcentrum@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2020-02-06 08:51