Balansfoldern

Balansfoldern har utvecklats inom ett brett hälsofrämjande projekt. Den är framställd för att befolkningen, personal och brukare/patienter inom olika verksamheter ska få tillgång till en kortfattad och lättillgänglig presentation av Livsmedelsverkets råd om kost och motion. Rekommendationerna i folder gäller för friska personer.