Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Material och länkar

Broschyrer och foldrar

Balansfoldern

FaR - fysisk aktivitet på recept (via samlingssida Levnadsvanor - Fysisk aktivitet)

MI-stickor:

Beställningsbara broschyrer och foldrar

Behandling vid övervikt och fetma – en praktisk handbok, DRFs (Dietisternas Riksförbund) referensgrupp obesitas. Beställes via ingrid.larsson@medfak.gu.se

Det dolda sockret är ett bildmaterial framställt av Folktandvården i Alingsås, finns som OH-bilder och på CD. Beställs via alingsas.ftv@vgregion.se 

Dokument

Livsmedelsverket - Vad är nyttigt och onyttigt fett.pdf

Rekommendationer för fysisk aktivitet, vuxna.pdf

Studentarbete: En inventering och sammanställning av den vård som erbjuds vuxna personer med fetma i Sverig.pdf

Länkar

Hälsan & Arbetslivet - Företagshälsovård för Västra Götalandsregionens verksamheter

FYSS - Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling

Hälsolyftet i Närhälsan

Levnadsvanor och sjukdomsförebyggande metoder - Nationella riktlinjer, Motiverande strategier och samtal, Matvanor, Fysisk aktivitet, Alkohol, Tobak, Hälsofrämjande förhållningssätt och mötet.

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Livsmedelsverket om matvanor, hälsa & miljö

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

Vårdguiden 1177 - fetma

Regionala medicinska riktlinjer

Regionala medicinska riktlinjer - Fetma (obesitas)

Regionala medicinska riktlinjer - Fysisk aktivitet

Regionala riktlinjer för behandling av övervikt och fetma i primärvården.pdf

Regionala riktlinjer för buk.pdf

Statistik från Hälsoläget

Här hittar du statistiska data om levnadsvanor, sjukdomar och tandhälsa över befolkningens hälsa i de fem hälso- och sjukvårdsnämnsdområdena i Västra Götalandsregionen.

Länk till hälsoläget

Senast uppdaterad: 2021-05-03 16:19