Material och länkar

Broschyrer och foldrar

Balansfoldern

FaR - fysisk aktivitet på recept (via samlingssida Levnadsvanor - Fysisk aktivitet)

MI-stickor:

Beställningsbara broschyrer och foldrar

"Det dolda sockret" är ett bildmaterial framställt av Folktandvården i Alingsås, finns som OH-bilder och på CD. Beställs via alingsas.ftv@vgregion.se 

Dokument

Livsmedelsverket - Vad är nyttigt och onyttigt fett.pdf

Länkar

Hälsan och Arbetslivet - VGR:s företagshälsovård

FYSS - Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling

FYSS - Rekommendationer om fysisk aktivitet för vuxna

Hälsolyftet i Närhälsan

Levnadsvanor och sjukdomsförebyggande metoder - Nationella riktlinjer, Motiverande strategier och samtal, Matvanor, Fysisk aktivitet, Alkohol, Tobak, Hälsofrämjande förhållningssätt och mötet.

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Livsmedelsverket om matvanor, hälsa & miljö

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

Vårdguiden 1177 - fetma

Regionala medicinska riktlinjer

Fysisk aktivitet (pdf)

Fetma och övervikt - behandling i primärvården (pdf)

Statistik från Hälsoläget

Här hittar du statistiska data om levnadsvanor, sjukdomar och tandhälsa över befolkningens hälsa i de fem hälso- och sjukvårdsnämnsdområdena i Västra Götalandsregionen.

Länk till hälsoläget