Nyhetsbrev covid-19

Nyhetsbrevet riktar sig främst till chefer i Västra Götalandsregionen, i kommuner och hos privata vårdgivare i Västra Götaland och ger dig information om exempelvis uppdaterade riktlinjer, nya rutiner eller vaccination.

2023

Mars

Nyhetsbrev covid-19 15 mars: Covid-19 är inte längre smittspårningspliktig

Februari

Nyhetsbrev covid-19 15 februari: Uppdaterade rutin: Idag ändras rekommendation om source control och provtagning för personal


Nyhetsbrev covid-19 13 februari: Uppdaterad rutin, provtagningsindikation


Nyhetsbrev covid-19 1 februari: Idag ändras rekommendation om source control

2022

December

Nyhetsbrev covid-19 19 december: Snabbt ökande smittspridning av covid-19 i samhället - förstärkta förebyggande åtgärder inom vård och omsorg

November

Nyhetsbrev covid-19 24 november: Uppdaterad rutin från vårdhygien.

Nyhetsbrev covid-19 7 november: Provtagningsindikation för påvisning av pågående covid-19 version 6

Oktober

Nyhetsbrev covid-19 17 oktober: Rekommendation om screeningprovtagning för covid-19 inom kommunal vård och omsorg tas bort, Ännu inte rätt tid att avveckla bruk av munskydd i all patient-/omsorgstagarnära vård och omsorg (source control) 

Augusti

Nyhetsbrev covid-19 29 augusti: Nedtrappning av munskyddsanvändning (source control) i vård och omsorg

Juli

Nyhetsbrev covid-19 14 juli: Munskydd, provtagning och smittspårning inom vård och omsorg - detta gäller

Nyhetsbrev covid-19 4 juli: Godkänd ruin om minskning av smittspridning

Nyhetsbrev covid-19 1 juli: Från den 4 juli ska medarbetare i vårdlokaler använda munskydd

Juni

Nyhetsbrev covid-19 20 juni: Viktig information om provtagning


Nyhetsbrev covid-19 7 juni: Uppdaterade rutiner

April

Nyhetsbrev covid-19 12 april: Nya versioner av vårdhygieniska styrdokument, uppdaterad dokument.

Nyhetsbrev covid-19 1 april: Viktigt förtydligande av beslut om upphävande av obligatorisk screeningprovtagning för covid-19 vid inläggning på regionens sjukhus från 1 april

Mars

Nyhetsbrev covid-19 17 mars: Egenprovtagning av kommunal personal upphör.  

Nyhetsbrev covid-19 14 mars:Nedtrappning av munskyddsanvändning (source control) i vård och omsorg.

Nyhetsbrev covid-19 10 mars: Uppdaterade vaccinationsrutiner: Nuvaxovid och Spikevax.

Nyhetsbrev covid-19 2 mars: Uppdaterade rutiner covid-19, Uppdaterade vaccinationsrutiner.

Februari

Nyhetsbrev covid-19 24 februari: Provtagningsindikation för påvisning av pågående covid-19, Behandling inom intensivvården i VGR vid Covid-19  

Nyhetsbrev covid-19 17 februari: Beredning och hantering av Spikevax, Beredning och hantering av vaccin Comirnaty Pfizer-BioNTech. 

Nyhetsbrev covid-19 14 februari: Gravida medarbetare inom VGR,Uppdaterade regionala rutiner om covid-19.

Nyhetsbrev covid-19 9 februari: 
Viktig information om vad som fortsatt gäller inom vård och omsorg trots upphävda restriktioner i samhället den 9 februari, Uppdaterade rutiner: Smittskyddsläkarnas nationella smittskyddsblad, Smittspårning vid nyupptäckt covid-19, Regional provtagningsindikation, Smittspårning: Information till dig som har fått ett positivt provsvar med covid-19, Information till dig som träffat eller bor med någon som fått covid-19, Förhållningsregler för hushållskontakter smittskyddsblad, Information till dig som är nära kontakt, Till dig som provtagits, Skolinstruktion VGR.

Nyhetsbrev covid-19 7 februari: Avpublicerad vårdhygienisk rutin, Uppdaterade rekommendationer kring nya restriktioner kommer inom kort.

Januari 2022

Nyhetsbrev covid-19 31 januari: Uppdaterade versioner av två vårdhygieniska rutiner har publicerats på vårdgivarwebben.

Nyhetsbrev covid-19 28 januari: Uppdaterade rutiner för provtagning covid-19 PCR med egentest, inkluderat SÄBO, Riskreducerande åtgärder vid undantag från hushållskarantän inom VGR

Nyhetsbrev covid-19 26 januari: Generella åtgärder för att minska smittspridning av covid-19 inom vård tandvård och omsorg, Rättelse.

Nyhetsbrev covid-19 24 januari: Ingen KVÅ-kod för provtagning av covid-19 på vårdcentral från och med 1 feb – Enbart användande av Direkttest kommer generera ersättning, Provtagningsindikation för påvisning av pågående covid-19 version 3. I denna version har direktiv om provtagning uppdaterats, Regional rutin - Monoklonala antikroppar mot Covid-19 (vuxna). Version 3.

Nyhetsbrev covid-19 21 januari: Uppdaterade rekommendationer gällande barnhälsovård under covid-19-pandemin, Rutin för prioritering inom uppdraget i Vårdval Vårdcentral och Vårdval Rehab, Tester av skolbarn vid smittspårning i skolan upphör tills vidare, Reviderade smittspårningsblad, Förändrade förhållningsregler.

Nyhetsbrev covid-19 20 januari:Vaccination och gravida, Vaccinationsdag.

Nyhetsbrev covid-19 18 januari: Reviderade smittspårningsdokument från Smittskydd Västra Götaland, Antigentest som fångar omikronvarianten och kan användas på asymtomatiska, Undantagsändring av förhållningsregel gällande covid-19 för hushållskontakt som är vårdpersonal.

Nyhetsbrev covid-19 17 januari:

 • Reviderade smittskyddsblad för läkare och hushållskontakt
 • Krav på klinisk anmälan upphör
 • Uppdaterade regionala rutiner

Nyhetsbrev covid-19 13 januari:

 • VGR höjer source control till nivå 3
 • Uppdaterade rutiner

Nyhetsbrev covid-19 5 januari:

 • Hög belastning fördröjer smittspårning
 • Viktigt att komma ihåg och följa alla smittspridningsförebyggande åtgärder i vård och omsorg
 • Viktig information till chefer och medarbetare om sjukskrivning under covidpandemin.

Äldre nyhetsbrev

 

December

Nyhetsbrev covid-19 29 december: Uppdaterade smittskyddsblad och smittspårningsblad

Nyhetsbrev covid-19 27 december: Nu släpper vi på vaccination för 50+

Nyhetsbrev covid-19 16 december: Förtydligande:Regional rutin - Monoklonala antikroppar mot covid-19

Nyhetsbrev covid-19 9 december: Omprövning av förhållningsregler gällande
covid-19 för hushållskontakt som är vårdpersonal, Uppmaning att se över enheternas information om provtagning covid-19 (PCR) inför julhelgerna.

Nyhetsbrev covid-19 2 december: Regionen skärper riktlinjerna för source control inom vård och omsorg, Ny version av Regional rutin – Vårdhygien covid-19, Ny version av Regional rutin – Screening och smittspårning av covid-19 inom kommunal vård och omsorg, Provtagningsindikation för påvisning av pågående covid-19. Version 2, Beredning och hantering av vaccin Comirnaty, Pfizer-BioNTech. Version 16.

November

Nyhetsbrev covid-19 25 november: Provtagningsindikation för påvisning av
pågående covid-19. Version 1, Monoklonala antikroppar mot covid-19, reviderade smittskyddsblad.

Nyhetsbrev covid-19 18 november: Ny version av Generella åtgärder för att minska smittspridning av covid-19 inom vård, tandvård och omsorg publiceras idag.

Nyhetsbrev covid-19 11 november: Uppdaterade vaccinationsrutiner, Ny film om vaccinationsmyter.

Nyhetsbrev covid-19 4 november: PCR-provtagning: Gurgeltest för allmänheten, Smittskyddsblad och uppdaterade dokument, Ändrad provtagningsindikation, uppdaterade vaccinationsrutiner.

Oktober

Nyhetsbrev covid-19 28 oktober: Folkhälsomyndighetens indikationer för provtagning för covid-19 vid symtom och smittspårning förändras från 1 november. Vad innebär detta för vård och omsorg?, Tillfrisknandebevis

Nyhetsbrev covid-19 21 oktober: Planering för PCR-provtagning under jul och nyår 2021/2022

Nyhetsbrev covid-19 7 oktober: Beredning och hantering av vaccin Comirnaty, Pfizer-BioNTech. Version 11, Beredning och hantering av COVID-19 Vaccine Moderna Version 11, Vaccination av gravida – råd till barnmorskor och vaccinatörer, Uppdaterade vårdhygieniska rutiner för covid-19, Provtagning PCR av vuxna, barn och hälso- och sjukvårdspersonal med milda symtom på covid -19, version 9, Information om samlingssidan provtagning covid-19 (PCR), Persontransport vid misstänkt eller bekräftad covid-19 smitta

September

Nyhetsbrev covid-19 29 september (uppdaterad 1 oktober): Folkhälsomyndighetens och Västra Götalandsregionens särskilda rekommendationer för vård, tandvård och omsorg gäller även efter 29/9.

Nyhetsbrev covid-19 16 september: Reviderad version av Regional rutin – Generella åtgärder för att minska smittspridning av covid-19 inom vård, tandvård och omsorg.

Nyhetsbrev covid-19 9 september: Reviderade smittspårningsblad,Vårdcentralernas information om PCR-provtagning via 1177, Information från Klinisk Mikrobiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, angående ersättningskit för NPH-provtagning SARS-CoV-2.

Nyhetsbrev covid-19 2 september:
Hälsodeklarationen uppdaterad, Hur ska jag tänka kring personer som vaccinerats utomlands?, Påminnelse om vad som gäller vid vaccination av personer med tidigare anafylaxi, Gott om vaccin och särskilda vaccinationsinsatser, Beredning och hantering av COVID-19 Vaccine Moderna. Version 10, Beredning och hantering av vaccin Comirnaty, Pfizer-BioNTech. Version 10, Ny rutin för skolprovtagning gurgelprov.Vårdcentralernas information om PCR-provtagning via 1177

Augusti

Nyhetsbrev covid-19 26 augusti: Förtydligande om tidpunkt för vaccination av gravida, Beredning och hantering av COVID-19 Vaccine Moderna. Version 9. Beredning och hantering av vaccin Comirnaty, Pfizer-BioNTech. Version 9. Behandling inom intensivvården i VGR vid Covid-19 version 7. Nya rutiner för skolprovtagning.

Nyhetsbrev covid-19 12 augusti: Personer födda 2005 eller tidigare kan boka tid för vaccination, Hälsodeklarationen för vaccination mot covid-19 uppdaterad, Beredning och hantering av COVID-19 Vaccine Moderna. Version 8, Rättelse av reviderad vägledning för screening, Basala hygienrutiner, så gör du för att stoppa smittan.

Nyhetsbrev 5 augusti

Nyhetsbrev covid-19 5 augusti

Rubriker i detta nummer:

 • Dags för personer födda 2005 eller tidigare att vaccineras
 • Moderna godkänt i EU för vaccinering från 12 år
 • Moderna och Pfizer är likvärdiga vaccin
 • Ordinationsrätt för covid-vaccin
 • Uppdaterad instruktion för självtest Unilabs
 • Undvik upprepad provtagning
 • Bevis på tillfrisknande för att resa
 • Reviderad vägledning för screening
 • Vaccinera dig mot myter och desinformation

Juli

Nyhetsbrev 29 juli

Nyhetsbrev covid-19 29 juli

Rubriker i detta nummer:

 • Kombination av vaccin förväntas ge lika bra immunförsvar
 • Behöver du kassera vaccin?

Nyhetsbrev 22 juli

Nyhetsbrev covid-19 22 juli

Rubriker i detta nummer:

 • Risk för smittspridning inom vård och omsorg efter utlandsresa
 • Beslut om screeningprovtagning

Nyhetsbrev 15 juli

Nyhetsbrev covid-19 15 juli

Rubriker i detta nummer:

 • Beställer och använder du rätt handske?
 • Satsning på vaccinationsinformation tillsammans med Göteborgs Stad

Nyhetsbrev 8 juli

Nyhetsbrev covid-19 8 juli 

Rubriker i detta nummer:

 • Använd endast produkter från materiallistan för vaccination
 • Frågor och svar kring source control uppdaterat
 • Under dagen kommer uppdateringar av två regionala rutiner publiceras

Nyhetsbrev 2 juli

Nyhetsbrev covid-19 2 juli

Rubriker i detta nummer:

 • Så här länge får ej CE märkt skyddsutrustning användas
 • Regional rutin Generella åtgärder för att minska smittspridning av covid-19 i vård tandvård och omsorg har uppdaterats till version 6

Nyhetsbrev 1 juli

Nyhetsbrev covid-19 1 juli

Rubriker i detta nummer:

 • Vaccination av barn under 18 år
 • Covidbevis – kan generera frågor om registrering till vaccinatören
 • Rutinen Screening och smittspårning av covid-19 inom kommunal vård och omsorg är uppdaterad
 • Uppdaterade rutiner:
  • Beredning och hantering av COVID-19 Vaccine Moderna, Version 7
  • Beredning och hantering av vaccin Comirnaty, Pfizer-BioNTech, Version 8

Juni

Nyhetsbrev covid-19 24 juni: Uppdaterat bildstöd, uppdaterad rutin: Beredning och hantering av Astrazeneca vaccin.

Nyhetsbrev covid-19 22 juni: Möjlighet att boka vaccinationstid på telefon, Möjlighet att boka om vaccinationstid, Felbokade vaccinationer av dos 2, Förtroendebokning av vaccinationstid är ett personligt ansvar, Nya dokument om postcovid, Uppdaterade rutiner: Vårdplatskoordinering 2021, Överflyttning: Rutinen blir permanent och ersätter nuvarande ”Regional rutin - Överflyttning av patienter mellan sjukhus i VGR under covid-19-pandemin, Vårdhygien covid-19, version 18.

Nyhetsbrev covid-19 17 juni: Reviderade smittskyddsblad 2021-06-17-06 för patient, läkare och hushållskontakter, Länkar till kunskap för att arbete med Värmebölja, Reviderade smittspårningsdokument, Flödesschema vid provtagning.

Nyhetsbrev covid-19 15 juni: Ny leverantör av vaccinationskanyl blå i VGR, Fortsatt fri parkering för medarbetare vid regionens sjukhus.

Nyhetsbrev covid-19 14 juni: Utbytbarhet mellan Comirnaty och Covid-19 Vaccine Moderna i särskilda fall, Nytt bildstöd för beredningsmomenten för att möjliggöra fler doser per vial.

Nyhetsbrev covid-19 11 juni: Antigentester en effektiv provtagning för covid-19.

Nyhetsbrev covid-19 10 juni: Kritiskt att åtgärda felregistreringar i NVR, Hemarbete inte förändrat, Fortsätt följ gällande rutin för Source control​, Beställ rätt kvantitet i webbshoppen – olika förpackningsstorlekar för olika vacciner.

Nyhetsbrev covid-19 7 juni: Trycksaker om covid-beviset finns att beställa via Marknadsplatsen, Uppdaterad information om ansvarsfördelning samt personalvaccination på Vårdgivarwebben.

Nyhetsbrev covid-19 4 juni: Fortsatt hemarbete rekomenderas, Nya rekommendationer gällande bruk av skyddsutrustning vid vård av patient/omsorgstagare hemmiljö, Regional rutin – Vårdhygien covid-19, Covid-19 inom särskilda boendeformer och LSS, Regional rutin Screening och smittspårning av covid-19 inom kommunal vård och omsorg, Regional rutin – Vårdhygieniska aspekter på AC/luftkylare och portabla fläktar vid covid-19, Instruktion för användning av andningsskydd.

Nyhetsbrev covid-19 3 juni: Försäkringsmedicinskt beslutsstöd för postcovid, Vaccinationssupporten för vägledning kring vaccination övergår till e-post, telefontjänsten avslutas, Delegering, iordningsställande och administrering av vaccin mot covid-19. 

Nyhetsbrev covid-19 2 juni: Regionala rekommendationer upphör.

Nyhetsbrev covid-19 1 juni: Hälsodeklarationen uppdaterad

Maj

Nyhetsbrev covid-19 31 maj: Ersättning till vårdcentraler – brytdatum 4 juli för den nya ersättningen i fas 4, Gröna beviset byter namn till EU:s digitala covidbevis, 1ml LuerLock - viktigt meddelande.

Nyhetsbrev covid-19 27 maj: Uppdaterade vaccinationsrutiner, Ny regional plan för IVA och operationer i sommar, Checklista för preventiva åtgärder covid-19, Nu finns två reviderade vägledningar för provtagning.

Nyhetsbrev covid-19 21 maj: Modernas vaccin kyltransporteras från 24/5, Ny datummärkning för Pfizer/BioNTechs vaccin – från 5 till 31 dagar, Tider för PCR-provtagning, Matnyttigt ur Socialstyrelsens nyhetsbrev.

Nyhetsbrev covid-19, 14 maj: Regionala rekommendationer förlängs, Dokumentation efter webbinarium för vaccinatörer, Rättelser i regional rutin – Vårdhygien covid-19, Väntrums-TV om våld i nära relationer.

Nyhetsbrev covid-19 11 maj: Hälsodeklaration inför vaccination mot covid-19 uppdaterad, Reviderat dokument med anledning av personer som provtar sig utan symtom.

Nyhetsbrev covid-19 10 maj: Avtalade vaccinatörer ansvarar för vaccination av kommunal vård- och omsorgspersonal med dos 2, Uppdaterad rutin: Vårdhygien Covid-19, version 16. 

Nyhetsbrev covid-19 7 maj: Det är tillåtet att erbjuda AstraZenecas vaccin (Vaxzevria) till yngre som tidigare fått det som första dos, Skärpt tidsintervall för inrapportering av givna doser, Översättningar till förhållningsregler för patienter och hushållskontakter.

Nyhetsbrev covid-19 6 maj: Afficher för arbetsplatser om smittspridning, Uppdaterad hälsodeklaration inför vaccinering mot covid-19.

Nyhetsbrev covid-19 5 maj: Webbinarium med regional vaccinsamordning tisdag 11 maj, Riktlinje planerad vård 70+ har upphört.

Nyhetsbrev covid-19 4 maj: Det är tillåtet att erbjuda Vaxzevria till yngre som tidigare fått det som första dos​, Tips: Matnyttigt nyhetsbrev från socialstyrelsen, Påminnelse om registrering av given dos med anledning av skärpt tidsintervall för inrapportering, Uppdaterat dokument: Vaccination mot covid-19- Lathund för information till invånare, version 2.

Nyhetsbrev covid-19 3 maj: Så blir gravida som tillhör en riskgrupp vaccinerade.

April

Nyhetsbrev covid-19 30 april: Avgörande med välinformerade vaccinatörer, Gör era tidböcker tillgängliga för bokning –inget listningskrav, Påminnelse – kom ihåg att notera batchnumret på vaccinationskortet, Reviderad vägledning för kommuner inom Västra Götaland - screening av personal inom kommunal och privat utförd vård och omsorg, hälso- och sjukvård, LSS och socialtjänst med antigentest för att påvisa pågående covid-19, Dags att söka medel i en andra omgång för utökad biobankning av covid-19 relaterade prov.

Nyhetsbrev covid-19 29 april: Så ska vi nå alla i samhället om vaccination – informationsstöd. 

Nyhetsbrev covid-19 28 april: Avslut av fas 1, ändrad prioritetsordning för personalvaccination. Skärpta rekommendationer i Västra Götaland förlängs till 16 maj.

Nyhetsbrev covid-19 27 april: Uppdaterade rutiner: Covid-vaccin – Misstänkt allvarlig negativ reaktion. Version 2, Prioriteringsordning inom primärvården under covid-19-pandemin. Version 2.

Nyhetsbrev covid-19 26 april: Tidbokning för vaccination med en väg in via 1177.se,Vaccinationsbevis ska kunna beställas av enskilda från 1 juli 2021, Påminnelse om att öppna tidböcker för vaccination och informera om att ni har tillgång till AstraZenecas vaccin.

Nyhetsbrev covid-19 23 april: Reviderad vaccinationsplan fas 2-4.

Nyhetsbrev covid-19 22 april: Uppdaterade vaccinationsrutiner, Vägledning för screening med antigentest för covid-19 utanför hälso- och sjukvården​

Nyhetsbrev covid-19 21 april: Reviderade smittspårningsdokument, Regional rutin: Covid-19 - Misstänkt allvarlig negativ reaktion.

Nyhetsbrev covid-19 20 april: Påminnelse om registrering av given dos med anledning av skärpt tidsintervall för inrapportering, Påminnelse: missa inte webbinarium om vaccin och vaccination mot covid-19 den 21 april, Reviderade smittskyddsblad, Tips: Soicalstyrelsens nyhetsbrev, Förtydligande – de som fyller 65 år under 2021 kan ges AstraZenecas vaccin.

Nyhetsbrev covid-19 16 april: Förlängt dosintervall för AstraZenecas vaccin – upp till 14 veckor, Planerad vaccinleverans inför vecka 16.

Nyhetsbrev covid-19 15 april: Så fördelas vaccinet i VGR, Påminnelse: Regional rutin för Närståendes närvaro hos kritiskt sjuk eller döende patient under Covid-19.

Nyhetsbrev covid-19 14 april: Regionala rekommendationer förlängs, Förtydligande om ansvar för olistade patienter/andra vårdcentralers patienter, Vem ska utfärda vaccinationsbevis? Regional rutin Vårdhygien covid-19 har uppdaterats.

Nyhetsbrev covid-19 13 april: Uppdaterad hälsodeklaration, Webbsida om arbetsplats och covid-19, Informationsbrev från Astra Zeneca angående biverkningar

Nyhetsbrev covid-19 9 april: Oriola distribuerar allt vaccin från och med vecka 15, Webbinarie: Vaccin och vaccination mot covid-19.

Nyhetsbrev covid-19 7 april: Uppdaterad rutin närståendes närvaro hos kritiskt sjuk eller döende patient.

Nyhetsbrev covid-19 6 april: Påminnelse: Registrering till NVR, Reviderade smittskyddsblad 2021-04-06 för patient, läkare och hushållskontakter.

Mars

Nyhetsbrev covid-19 31 mars: Påminnelse: Registrering till NVR. Efter vaccination – fortsätt med de smittförebyggande åtgärderna

Nyhetsbrev covid-19 30 mars: Astra Zenecas vaccin byter namn till Vaxzevria, Reviderade smittspårningsdokument, Så kommer personal inom privata verksamheter som har avtal med VGR att erbjudas vaccination, Uppdaterade vaccinationsrutiner, Kraftig ökning av covid-19, Externa vaccinatörer till fas 4. Observera att länk till rutin för beredning av Vaxzervia (tidigare COVID-19 Vaccine AstraZeneca) i nyhetsbrevet 30 mars är felaktig. Rätt länk är: Beredning och hantering av Vaxzervia (tidigare COVID-19 Vaccine AstraZeneca).

Nyhetsbrev covid-19 29 mars: Förtydligande om att pausad personalvaccination gäller för all vårdpersonal - även i fas 1.

Nyhetsbrev covid-19 26 mars: Direktiv till utvalda vårdcentraler gällande
hantering av enstaka doser av vaccin mot
covid-19 version 2.

Nyhetsbrev covid-19 25 mars: Smittförebyggande åtgärder vid FEV1/FEV6- mätning, spirometri och nebulisatorbehandling med anledning av covid19, Återuppta vaccination med AstraZenecas vaccin för 65+, Vaccination av alla äldre än 75 år, Regionala rekommendationer för skolor i Västra Götaland.

Nyhetsbrev covid-19 24 mars: Regionala rekommendationer förlängs i Västra Götaland. VGR kan inte ge möjlighet att välja vaccinsort. Förtydligande kring vaccination av personer som långvarigt vistas på annan ort än där de är listade. Förtydligande om dosintervall för patienter inbokade för dos 1 den 22:e och 23:e mars. Information från Läkemedelsverket. 

Nyhetsbrev covid-19 23 mars: Skärpt prioriteringsordning och förlängt dosintervall, Påminnelse: Registrering till NVR

Nyhetsbrev covid-19 22 mars: Egenbeställd antikroppstestning för covid-19 upphör i VGR, Uppdaterad rutin: Provtagning antikroppar covid-19 av vuxna, barn och hälso- och sjukvårdspersonal, version 4.

Nyhetsbrev covid-19 19 mars: Uppdaterad information kring AstraZenecas vaccin – fortsatt paus i vaccination, Planerade vaccinleveranser vecka 12, Nya översättningar av de regionala råden på affischer. 

Nyhetsbrev covid-19 18 mars: Angående upphandling av vaccinatörer för vaccination av befolkningen i fas 4, Uppdaterad rutin: Kirurgi och covid-19, vårdhygieniska rekommendationer. Version 3. 

Nyhetsbrev covid-19 17 mars: Information till sjukvården från Folkhälsomyndigheten med anledning av uppehåll för Astra Zenecas vaccin. Information till personer som nyligen vaccinerats med Astra Zeneca. Utbildningsdag TBE och vaccin samt vaccination mot covid-19. Gravida medarbetare och covid-19. Material vid vaccination - uppdaterad artikellista. Påminnelse: Registrering till NVR. Uppdaterade regionala rutiner.

Nyhetsbrev covid-19 16 mars: Uppdaterad information om personalvaccination, Vaccination med AstraZenecas vaccin pausas – boka av patienter som skulle vaccinerats med det aktuella vaccinet, Ny rutin: Vaccionation hos Waran-patienter, Återgång till av leverantören rekommenderade bytesintervall av Tryckset, Hemtest via KRY är nu tillgängligt.

Nyhetsbrev covid-19 15 mars: VGR erbjuder testning på landvetter, Uppdaterad rutin: Skyddsmask 90 - utbildning, användning och underhåll. Version 2.

Nyhetsbrev covid-19 12 mars: Uppdaterad vaccinationsplan, Beslut om att vaccination i 5-årsintervaller, Förtydligande om direktiv för enstaka doser.

Nyhetsbrev covid-19 11 mars: De regionala rekommendationerna förlängs i Västra Götaland, Provtagning covid-19 under påskhelgerna, VGR följer Läkemedelsverkets bedömning, Folkhälsomyndigheten har uppdaterat vägledning och fördjupad information om vaccination mot covid-19.

Nyhetsbrev covid-19 10 mars: Hälsodeklarationen och påminnelse om att vaccinationskort skickas med vaccinet. Problem med skav av munskydd. Uppdaterad rutin: Säkerhet för vaccinerande enheter.


Mars

Nyhetsbrev covid-19 9 mars: Påminnelse: Registrering till NVR.

Nyhetsbrev covid-19 8 mars: Uppdaterade rutiner: Beredning och hantering av COVID-19 Vaccin Comirnaty, Pfizer-BioNTech. Version 4, Vårdhygien Covid-19, version 14.

Nyhetsbrev covid-19 5 mars: Vaccinläget just nu: Planerade vaccinleveranser v 10, Vykort till 85+ om att vårdcentraler ringer upp för att erbjuda tid för vaccination, Ny rutin för hantering av enstaka doser från och med v 9, Regional rutin - Kirurgi och covid-19,  vårdhygieniska rekommendationer, Provtagning PCR av vuxna, barn och hälso- och sjukvårdspersonal med milda symtom på covid -19, version 8. 

Nyhetsbrev covid-19 4 mars: Ändrad rekommendation kring AstraZenecas vaccin. Mer tillgänglig och robust provtagning för covid-19. Uppdaterade rutiner för hantering av de tre godkända vaccinerna.

Nyhetsbrev covid-19 3 mars: Påminnelse om obligatorisk mjukvaruuppdatering – LumiraDx, Svenska medborgare som arbetspendlar till Norge, Reviderade smittspårningsdokument, uppdaterad rutin: Screening och smittspårning av covid-19 inom kommunal vård och omsorg, Version 7.

Nyhetsbrev covid-19 2 mars: Påminnelse:Registrering till NVR, Hantering av vaccination med enstaka doser, Vårdcentralernas personal kan påbörja sin vaccination denna vecka, uppdaterad rutin: Vaccination av medicinska riskgrupper Covid-19 - Ansvarsfördelning mellan sjukhus och vårdcentraler, Version 2.

Nyhetsbrev covid-19 1 mars: De nya regionala rekommendationerna finns nu på andra språk.

Februari

Nyhetsbrev covid-19 26 februari: Uppdaterade rutiner: Vårdhygien covid-19, version 13. Beredning och hantering av COVID-19 Vaccine AstraZeneca. Version 3. Vaccination med Astra Zeneca-vaccin återupptas, Planerade vaccinleveranser vecka 9, Hög belastning på Regional smittspårningsenhet. 

Nyhetsbrev covid-19 24 februari: Reviderad regional rutin: Screening och smittspårning av covid-19 inom kommunal vård och omsorg, Reviderad regional rutin: Provtagning PCR av vuxna, barn och hälso- och sjukvårdspersonal med milda symtom på covid -19, Telefontjänster för allmänheten om covid-19 och vaccination, Information på Folkhälsomyndigehtens webbplats till vårdpersonal om vaccin och vaccination

Nyhetsbrev covid-19 23 Februari:Västra Götalandsregionen avråder den som har haft covid-19 de senaste sex månaderna från att testa sig på nytt, Påminnelse - Registrering till NVR,Webbinarium om covid efter pandemin – hur hanterar vi fortsatta vårdbehov?

Nyhetsbrev covid-19 22 Februari:Distansundervisning för högstadier och gymnasieskolor under veckan efter sportlovsveckan, Webbinarium om vaccin och vaccination mot covid-19 för dig som ordinerar vaccin. 

Nyhetsbrev covid-19 19 Februari: Förtydligande kring leverans av vaccin till vårdcentraler i vecka 8, Angående vaccindoser, Uppdaterade rutiner:Covid-19-vaccinering för patienter med sedan tidigare känd allergi och överkänslighet. Regional rutin - Beredning och hantering av COVID-19 Vaccine AstraZeneca.

Nyhetsbrev covid-19 18 Februari: Ny KVÅ-kod för screening av personal med antigentest,Smittskydd har tagit fram en kompletterande skrivning om gårdagens munskyddsrekommendation, Vaccinleveranser vecka 8, AstraZenecas vaccin – dos 2 ska ges 10 veckor efter dos 1, Uppdaterad hälsodeklaration – att beställa eller skriva ut, Uppdaterade sidor om ansvarsfördelning mellan kommuner och vårdcentraler, Vaccination av medarbetare över 65 år – fas 1

Nyhetsbrev covid-19 17 Februari:Nya lokala rekommendationer i Västra Götaland – börjar gälla omedelbart, Västra Götalandsregionen använder tre godkända vaccin, Uppdaterat vaccinationskort – nu i mindre format, Förtydligande

Nyhetsbrev covid-19 16 Februari: Uppdaterade rutiner: Intensivvårdsmaterial - rekommenderade bytesintervall vid Covid-19 Version 7. Beredning och hantering av COVID-19 Vaccine Moderna. Version 2.

Nyhetsbrev covid-19 15 Februari: Telefonkontakt med äldre kan utnyttjas av bedragare, Reviderade smittspårningsdokument, Ny rutin och riktlinje för prioriteringsordning inom primärvården.

Nyhetsbrev covid-19 12 Februari: Screening av personal med antigentest, Registrering till NVR.

Nyhetsbrev covid-19 10 Februari:Covid påverkar socialförsäkringens förmåner, Information kring screening av personal, Ny rutin: Beredning och hantering av COVID-19 Vaccine AstraZeneca. Version 1.

Nyhetsbrev covid-19 9 Februari:Folkhälsoenkäten - Hälsa under pandemin, Upphandling av vaccinatörer för vaccination av allmänheten nu publicerad, Skyddsmask 90 och Sundström mask ger ingen source control (nu med länk).

Nyhetsbrev covid-19 8 Februari: Skyddsmask 90 och Sundström mask ger ingen source control, Använd alla vaccindoser - rekommendation kring prioritering av överblivna vaccindoser, Beställ faktablad och vaccinationskort att ge till de som vaccineras mot covid-19, Uppdaterad regional rutin - Sittande persontransport vid misstänkt eller bekräftad Covid-19 smitta.

Nyhetsbrev covid-19 5 Februari: Vaccinleveranser under vecka 6, Brist på rör med gult skruvlock

Nyhetsbrev covid-19 4 Februari:Uppdaterad nationell plan för vaccination mot covid -19, LumiraDx informerar gällande upptäckten av ett tillverkningsfel

Nyhetsbrev covid-19 3 Februari:Nya vaccinationskort för utskrift, Utvecklad beskrivning av tidplanen för vaccinationsarbetet, Bruten länk  - här är den nya länken

Nyhetsbrev covid -19 1 Februari: Ny information om hur externa utförare ska agera om de tidigare fått en svår allergisk reaktion i samband med vacination, Covid-19 studie följer upp hälsan hos anställda i VGR och i kommuner, Smittspårningsdokument reviderade.

Januari

Nyhetsbrev covid-19 29 januari: Mycket begränsade vaccinleveranser v 5, Smittspårningsdokument reviderade, Screening av personal inom kommunal och privat utförd vård och omsorg, hälso och sjukvård, LSS och Socialtjänst med antigentest.

Nyhetsbrev covid-19 28 januari: Information om resande från länder med nya virusvarianter, Uppdaterade instruktioner för självtest på olika språk

Nyhetsbrev covid-19 27 januari: Fas 2: Brev till 70+ om hur de ska göra för att boka tid för vaccination, 17 vårdcentraler får Modernas vaccin för vaccination av de äldsta, Allt om vaccinering på 1177.se

Nyhetsbrev covid-19 22 januari: Viktig information angående vaccinleveranser, Vaccinwebben byts ut – risk för störningar

Nyhetsbrev covid-19 21 januari: Rutinen Generella åtgärder för att minska smittspridning av covid-19 inom vård, tandvård och omsorg är uppdaterad, Uppdaterat bildstöd för skyddsutrustning, Frågor från allmänheten får svar på 1177.se, Personalvaccination – symptom efter vaccination?, Uppföljning av specificitet för antigentester, Uppdaterade frågor och svar om Antigentest LumiraDx​, Uppdaterad rutin: Provtagning antikroppar covid-19 av vuxna, barn och hälso- och sjukvårdspersonal, version 3. 

Nyhetsbrev covid-19 19 januari:Information på olika språk till den som ska vaccinera sig, SKR om Personalvaccination

Nyhetsbrev covid-19 18 januari: Vad är Primör?, Medarbetare på sjukhusen i VGR erbjuds vaccination mot covid-19, Ny rutin: Beredning och hantering av vaccin Comirnaty, Pfizer-BioNTech.

Nyhetsbrev covid-19 15 januari: Tillgång av munskydd bedöms vara säkrad​, Frågor och svar om vaccination av prioriterad personal, Fortsätt agera rätt för att minska smittspridning även efter vaccination, Uppföljning och rehabilitering av patienter som har haft covid-19, Webbformulär för beställning av vaccindoser, Vaccinationssidorna byggs om!

Nyhetsbrev covid-19 12 januari. Bildstöd med information om covid-19, Översättningar till personer som vaccinerar sig mot covid -19, Ny vägledning för vaccination Fas 1 covid-19 i Västra Götalandsregionen, Test av distributionsvägar

Nyhetsbrev covid-19 8 januari. Personal inom regional vård och omsorg erbjuds vaccination mot covid-19 parallellt med den kommunala vård- och omsorgspersonalen. Informationsblad och FAQ om förstärkt source control. Frågor och svar om atingegentest LumiraDx.

Nyhetsbrev covid-19 7 januari. Uppdaterad rekommendation: Förstärkt source control för att minska risken för smittspridning av covid-19 inom vård, tandvård och omsorg. Handdesinfektion och pumpar.

December

Nyhetsbrev covid-19 30 december. Kommuner får mer vaccin vecka ett, Vårdgivare ska rapportera covid-19-vaccinationer till NVR, Anpassningar av faktablad från Folkhälsomyndigheten.

Nyhetsbrev covid-19 22 december. Presentation från webbinarium 18 december, Hälsodeklaration, faktablad med mera till vaccinatörer, Uppstart i mellandagarna av vaccination, Rekommendationer med anledning av en ny variant av covid-19 i Storbritannien, Patientnära blodgasanalyser, Fortsatt många intresseanmälningar om att arbeta i vården

Nyhetsbrev covid-19 21 december: Beställ snarast material inför vaccinering, Använd Svevac vid vaccinering, Rekommendation om utvidgad source control gäller personal, Påminnelse om att fortsätta att jobba hemma om möjlighet, Vi kan nu inte ta emot gåvor, Uppdaterad rutin: Provtagning covid-19 PCR med egentest via Direkttest.se EUROFINS, version 4, Uppdaterade rutiner med nya namn: Provtagning covid-19 PCR med egentest via Direkttest.se UNILABS, version 11 

Nyhetsbrev covid-19 18 december: Så sker första vaccineringen mot covid-19 i Västra Götaland, Rekommendationen om förstärkt source control som beslutades 201214 har reviderats, Regional rutin – Vårdhygien covid-19 har uppdaterats, Handdesinfektion och flergångsvisir

Nyhetsbrev covid-19 17 december: Regionalt förstärkningsläge, Aktuellt om vaccination: Förtydligande om materialbeställning, Stöd vid materialbeställning​, Inventering av äldre inom SÄBO och hemtjänst inför vaccination.

Nyhetsbrev covid-19 16 december:Informationsblad om Rekommendationen kring förstärkt source control, Handdesinfektion, Ny regional rutin: Provtagning antigentest för att påvisa pågående covid-19 får ny länkadress.

Nyhetsbrev covid-19 15 december: Distriktssjuksköterskor och barnsjuksköterskor får ordinera vacciner mot covid-19, Vänd dig hit med gåvor och erbjudanden, Ny utbildning om basala hygienrutiner i vård och omsorg, Smittskyddsblad på flera språk, Ny podd om covid-19 och behovet av rehabilitering

Nyhetsbrev covid-19 14 december: Ny rekommendation: Förstärkt source control för att minska risken för smittspridning av Covid-19 inom vård, tandvård och omsorg

Nyhetsbrev covid-19 11 december: Vem ska vaccineras av vem?, Hur bokas tid för vaccination?, Vaccinationskansli med central och operativ roll, Inköp, logistik, utförande, registrering och uppföljning samt kommunikation, Material som behövs på enheter som ska vaccinera, Från smittskydd och vårdhygien: Nya rekommendationer för undantag från screening och smittspårning av covid-19.

Nyhetsbrev covid-19 10 december: Ny sida med patientinformation om covid-19, Överlämning till smittspårningsenheten - ny rutin, Uppdaterad rutin: Screening och smittspårning av covid-19 inom kommunal vård och omsorg, version 5.

Nyhetsbrev covid-19 8 december: Instruktionsfilm om skydd mot smitta av covid-19, Viktigt att prioritera utbildningsuppdraget även under pandemin, Den nationella telefonlinjen om Covid-19 i VGR förlängs till mars, Aktuellt om covid-19 vaccination, Uppdaterad rutin: Provtagning PCR av vuxna, barn och hälso- och sjukvårdspersonal med milda symtom på covid -19, version 6.

Nyhetsbrev covid-19 4 december: Information om vaccination

Nyhetsbrev covid-19 3 december: Utökad screening för covid-19 av personer med hemtjänst eller hemsjukvård i ordinärt boende vid utskrivning från sjukhusvård, Beställ alternativ förpackning av handsprit

Nyhetsbrev covid-19 1 december: Sterila operationsrockar

November

Nyhetsbrev covid-19 27 november: Gör mer för att förebygga spridning av covid-19 mellan anställda inom vård och omsorg!

Nyhetsbrev covid-19 26 november: Regionalt beslut angående ventilation i samband med covid-19,Tillfälligt tillstånd till 31 december 2020 får nu användas till och med 31, Vaccination mot covid-19 - såhär förbereder vi oss​

Nyhetsbrev covid-19 19 november: Skärpta råd förlängs, Beslut att ta stöd av upphandlade privata vårdgivare för att undvika förvärrad kösituation, Provtagning PCR Eurofins med egentest via direktest.se, version 3

Nyhetsbrev covid-19 17 november: Tips: Socialstyrelsens nyhetsbrev, Fortsätt använda materiel på resurssnålt sätt, Donation av översottsmaterial, Uppdaterade rutiner:Provtagning PCR Eurofins med egentest via direktest.se, version 2, Intensivvårdsmaterial – rekommenderat bytesintervall vid Covid-19,version 6, Åtgärder för att minska smittspridning av covid-19 från asymtomatisk personal inom vård, tandvård och omsorg.

Nyhetsbrev covid-19 12 november: Vi behöver arbeta resurssnålt, kommande vaccin mot covid-19-läget just nu.

Nyhetsbrev covid-19 5 november: Regionalt stabsläge med anledning av covid-19. Skärpta råd för att hindra smittspridning. Affischer på olika språk med de nya råden. Nationellt webbinarium om rehabilitering vid covid-19 . Uppdaterade rutiner: Prioriterade patientprover vid analys av covid-19. Rutinen gäller inte längre.​ Vägledning för provtagning via direkttest.se på vårdcentraler, version 10. Observera att rutiner kan sluta att gälla!

Oktober

Nyhetsbrevet covid-19 22 oktober: Vårdens förhållningsregler till hushållskontakter till person med covid-19. Observera att det behövs läkarintyg för smittbärarpenning. Utökat uppdrag för Regional smittspårningsenhet. Uppdaterade rutiner: Vägledning för provtagning av antikroppar med direkttest.se, version 5, Provtagning antikroppar covid-19 av vuxna, barn och hälso- och sjukvårdspersonal, version 2, Provtagning PCR av vuxna, barn och hälso- och sjukvårdspersonal med milda symtom på covid -19, version 5

Inget nyhetsbrev den 15 oktober.

Nyhetsbrev covid-19 8 oktober: Boende i samma hushåll som coronasmittad kan behöva hålla sig hemma. Regional samordning av planerad vård för ökad tillgänglighet. Uppdaterade rutiner: Screening och smittspårning av covid-19 i kommunal vård och omsorg, version 4. Bröstcancer - tillfälligt ändrade rekommendationer. Uppdaterad film: Hygienrutiner. Förhindra smitta i kommunal vård och omsorg

Nyhetsbrev covid-19 1 oktober: Antikroppstestning i företagshälsovården i VGR, Flygtransport av patienter, Uppdaterad rutin: Vägledning för provtagning av antikroppar.

September

Nyhetsbrev covid-19 24 september: Läckande rör vid SARS-CoV-2-PCR-provtagning, Kommunal vård- och omsorgspersonal kan boka tid för provtagning för antikroppar på webben, Uppdaterade rutiner: Vårdhygien version 11, covid-19 i ordinärt boende, Covid-19 inom särskillda boendeformer och LSS, uppdaterat bildstöd för skyddsutrustning och Provtagning av PCR av vuxna barn och hälso-sjukvårdspersonal. 

Nyhetsbrev covid-19 17 september: Vägledning för antikroppstester för enheter som använder direkttest.se. Enhet stöttar i smittspårningen av covid-19. Ny regional rutin: Provtagning antikroppar covid-19 av vuxna, barn samt hälso- och sjukvårdspersonal. Uppdaterad rutin: Provtagningsindikationer-SARS-CoV2-IgG

Nyhetsbrev covid-19 10 september: Nuläge för intensivvården i Västra Götaland. Utbytesdelar till visir. Ordinarie rutiner gäller för bytesintervall av intensivvårdsmaterial. Ny regional rutin: Handläggning av personer med möjlig eller känd prostatacancer under pandemin. Uppdaterade rutiner: Liggande transporter mellan kommunala adresser. Screening och smittspårning av covid-19 inom kommunal vård och omsorg

Nyhetsbrev covid-19 3 september: Klinisk smittskyddsanmälan från 7 sept. Personer som fick falska positiva covid-19 svar får antikroppstestas på valfri vårdcentral. Materielgruppen fortsätter säkra materialtillgången i höst. Ny enhet stöttar primärvården i smittspårningen. Uppdaterad rutin: Provtagning PCR av vuxna, barn och hälso- och sjukvårdspersonal med milda symtom på covid-19

Augusti

Nyhetsbrev covid-19 27 augusti: VGR går ur stabsläge men arbetet med covid-19 fortsätter, Fortsatt fri parkering för sjukhuspersonal i VGR, Felaktiga provsvar i covid-19-tester, Detta gäller för hemarbete och tjänsteresor i höst

Nyhetsbrev covid-19 20 augusti: Förlängningar av tillfälliga förändringar: Tillämpning av sjukreseregelverket med anledning av covid-19, Hembesökstillägg för personer som är 70 år eller äldre samt riskgrupper, Tillämpningsanvisning för egenavgifter vid sittande sjuktransport av personer med misstänkt/bekräftad covid-19, Tillämpningsanvisning om borttagen patientavgift för sent avbokat besök samt för ersättning avseende väntetid mer än 30 minuter, Regelverk för sjukresor med anledning av covid-19 för resor från öarna i Västra Götalandsregionens skärgård.

Nyhetsbrev covid-19 13 augusti: Reviderade smittskyddsblad, Fortsatt hemarbete i höst, Ny regional rutin: Modifierad mammografiscreening- ordnad återgång till ordinarie screeningprogram i VGR under covid-19 pandemin.  

Nyhetsbrev covid-19 6 augusti: Uppdaterad regional riktlinje: Antikroppstestning, Viktigt förtydligande angående provtagning för antikroppar, Information kring FHM:s senaste rekommendation att arbeta hemifrån även i höst, Lägesrapport VGR: Fortsatt smittspridning, särskilt bland yngre vuxna.

Juli

 

Nyhetsbrev covid-19 30 juli: Utrymme för fler analyser av antikroppar, varning för skadlig e-post, åtgärder på arbetsplatsen för att minska smittspridning mellan personal och här kan du beställa "Håll avstånd"-skyltar i Marknadsplatsen 2.0.

Nyhetsbrev covid-19 23 juli: Vårdhygieniska aspekter på AC/luftkylare och portabla fläktar vid covid-19. Uppdaterade rutiner: Behandling inom intensivvården i VGR vid covid-19 Version 5, Åtgärder för att minska smittspridning av covid-19 mellan personal, patienter och vårdtagare när misstanke om covid-19 saknas. Version 2.

Nyhetsbrev covid-19 16 juli: Återanvändning av engångsvisir, uppdaterade rutiner: Återanvändning av engångsvisir eller skyddsglasögon och Vårdhygien covid-19, version 10.

Nyhetsbrev covid-19 9 juli: Planera materialbehovet inför höstens elektiva vård, Intyg till riskgrupper, Förlängd avgiftsfrihet för personer som vårdas för covid-19 och som inte omfattas av Smittskyddslagen, Nationellt vårdprogram för misstänkt och bekräftad covid-19, Information att dela ut vid provtagning i primärvård, Personer med symptom nekas sjukresa med Västtrafik, Uppdaterad rutin: Liggande transporter mellan kommunala adresser.

Nyhetsbrev covid-19 2 juli:Rutin för sjukresor för folkbokförda på öar utan fast förbindelse till fastlandet; Kommuner: Frågor och svar för chefer och samordnare om egentester; Visir kombineras med munskydd; Screening och smittspårning inom kommunal vård och omsorg; Intyg för att kunna vara hemma från arbetet om du ingår i riskgrupp; Vårdgivare som utfärdar reseintyg; VGR: Spara PEP-motstånd från Mediplast; VGR: Medarbetare kan provtas på annat sjukhus​ än arbetsplatsen; VGR: Frågor och svar om extra ersättning per arbetat pass för covid-19-vård; Rehabilitering efter covid-19.

Juni

Nyhetsbrev covid-19 25 juni: Information till personer som provtagits via primärvården; Stor undersökning av förekomst av covid-19 i Göteborg; E-swab med blå eller orange kork används inte till covid-19-provtagning; Ersättningskit för ordinarie nasopharynxprovtagning för bakterieodling; Överflyttning av patienter mellan sjukhus under covid-19-pandemin; Provtagning inför operation och postoperativ IVA-vård; Nya rutiner: Tillfälligt ändrade rekomendationer om testikelcancer; Gott om propofol i läkemedelsförråden på sjukhusen; Uppdatera skyltar och anslag om covid-19; Bromsning av provtagning av privatpersoner; Film som visar hur du undviker handekesem; Uppdaterade rutiner: Provtagning PCR av vuxna, barn och hälso- och sjukvårdspersonal med milda symtom på covid-19

Nyhetsbrev covid-19 17 juni: Aktuella siffror om provtagning i kommunerna; Informationsblad att ge till invånare som testas för covid-19; VGR: Intresserad av att delta i nationell biobanking av covid-19-prover?; Minska risken för smittspridning från personal till patienter; Webbseminarium om mat och näring vid undernäring efter covid-19; Kommuner: Vägledning för egentest av covid-19 för medarbetare; Lämna inte ut telefonnumret till covid-taxi-beställningen till brukare; VGR: Ersättningsprodukter för ytdesinfektion, shampo och duschtvål; Webbaserad bas- och metodutbildning om att ställa frågor om våld; Ny rutin: Screening och smittspårning av covid-19 i kommunal vård och omsorg; Uppdaterad rutin: Vårdhygien covid-19 

Nyhetsbrev covid-19 11 juni: Munskydd och andningsskydd beställs åter på Marknadsplatsen; Osteoporosbehandling under covid-19 pandemin; Nu kan laboratorieverksamhet beställa handskar laboratorie orange och röd i marknadsplatsen; Information om provtagningskit covid-19; Arbetet med covid-19 i sommar i den särskilda sjukvårdsledningen; Nu finns en sida med samlad information om provtagning; Uppdaterad rutin: Behandling inom intensivvården

Nyhetsbrev covid-19, 2 juni: Telefonlinje om corona på flera språk; Patientfilm om tiden efter covid-19 av läkare på Södra Älvsborgs sjukhus; VGR: Bättre tillgång på skyddsutrustning förenklar beställningsarbetet; Njurcancer - tillfälligt ändrade rekommendationer under covid-19-pandemin

Maj

Nyhetsbrev covid-19, 29 maj: Utökning av tester för covid-19; Ny riktlinje: Antikroppstestning av personal; Beställ stora förpackningar av ytdecinfektion; Smittskyddsblad på olika språk; Rekomendationer om barnhälsovård; Uppdaterade rutiner: Vårdhygienrutin, Rekommenderat bytesintervall för intensivvårdsmaterial, Provtagningsindikation.

Nyhetsbrev covid-19, 26 maj: Ny rutin: Användning av skyddsmask 90; VGR: Fortsatt gratis parkering för vårdpersonal; VGR: 500 kronor extra per arbetat pass vid covid-19-vård​; VGR: Ersättningar för att klara bemanningen i sommar; Närhälsan: Beställning av etiketter för personalprovtagning; VGR: Brist på PEP-motstånd; VGR: Hållare för plastförkläden från ny leverantör; Uppdaterad rutin: Provtagningsanvisning - SARS-CoV2-IgG

Nyhetsbrev covid-19, 20 maj: Avgiftsfri undersökning, vård och behandling enligt Smittskyddslagen vid covid-19; Information om provtagningskit för luftvägar; Sittande persontransport vid misstänkt eller bekräftad covid-19-smitta; Uppdaterade rutiner: Intensivvårdsmaterial - rekommenderat bytesintervall vid covid-19; Återanvändning av engångsvisir/skyddsglasögon. Instruktion för desinfektion

Nyhetsbrev covid-19, 19 maj: Akut brist på operationsmössor och -baskrar; Affisch om skyddsutrustning för kommunal vård och omsorg; Minska smittspridning mellan personal, patienter och vårdtagare när misstanke om covid-19 saknas; Vi kan sluta spara på tvål- och handspritsförpackningar; Trakeostomikanyler byts hos intensivvårdspatienter varannan vecka

Nyhetsbrev covid-19, 15 maj: Nya riktlinjer om smittfrihet från Folkhälsomyndigheten; Stanna hemma vid feber och luftvägssymtom; Visir vid patient- och vårdtagarnära arbete; Vård vid covid-19 är avgiftsfri; Bör gravida vara extra försiktiga?; Praktisk webbplats om covid-19 för vårdpersonal; Kommuner och privata vårdgivare: Nu kan kollegor prenumerera; VGR: semester 2020 - vad gäller?; Intensivvårdsmateriel - rekommenderade bytesintervall vid covid-19 vers 3; Sittande persontransport vid misstänkt eller bekräftad covid-19-smitta vers 3

Nyhetsbrev covid-19, 13 maj: Till dig som tar prov för covid-19: Viktiga uppgifter på remissen; Uppdaterad rutin: Intensivvårdsmaterial - bytesintervall vid covid-19; Konsert som tack från Göteborgs Symfoniker; Ny rutin: kirurgi och covid-19, vårdhygieniska rekommendationer

Nyhetsbrev covid-19, 12 maj: Höjda priser i Marknadsplatsen för materiel; 
Trackeostomikanyler och innerkanyler; Primärvårdens vårdval: ny rutin för provtagning av sjukvårdspersonal

8 maj nyhetsbrev covid-19

7 maj nyhetsbrev covid-19

6 maj, nyhetsbrev covid-19

5 maj, nyhetsbrev covid-19

April

30 april, nyhetsbrev covid-19

29 april, nyhetsbrev covid-19

28 april, nyhetsbrev covid-19

24 april, nyhetsbrev covid-19

23 april, nyhetsbrev covid-19

22 april, nyhetsbrev covid-19

21 april, nyhetsbrev covid-19

20 april, nyhetsbrev covid-19

17 april, nyhetsbrev covid-19

16 april, nyhetsbrev covid-19

15 april, nyhetsbrev covid-19

14 april, nyhetsbrev covid-19

9 april 2020: Nyhetsbrev covid-19

8 april 2020: Nyhetsbrev covid-19

7 april 2020: Nyhetsbrev covid-19

6 april 2020: Nyhetsbrev covid-19

3 april 2020: I-linjen covid-19

2 april 2020: I-linjen covid-19

1 april 2020: I-linjen covid-19

Mars

31 mars 2020: I-linjen covid-19

30 mars 2020: I-linjen covid-19

27 mars 2020: I-linjen covid-19

26 mars 2020: I-linjen covid-19

25 mars 2020: I-linjen covid-19

24 mars 2020: I-linjen covid-19

23 mars 2020: I-linjen covid-19

20 mars 2020: I-linjen covid-19