Samordnad vaccinationsinsats mot covid-19 och influensa – start redan i oktober 2024

Uppdaterad:
Publicerad:

Västra Götalandsregionen följer Folkhälsomyndighetens rekommendation om att vaccinationsinsatsen mot covid-19 och influensa sker samordnat för rekommenderade grupper redan från den 15 oktober.

De av Folkhälsomyndigheten rekommenderade grupperna är ännu inte beslutade men kommer att vara likartade som hösten 2023. För dessa är vaccinationen avgiftsfri.

Mer information om höstens vaccinationsinsats kommer efter sommaren.

Informationskampanj riktad till invånare i Västra Götaland

Regional vaccinationssamordning kommer att gå ut med en informationskampanj för att nå invånare i Västra Götaland.

Läs om höstens samvaccination på Folkhälsomyndighetens webbplats