Vaccination mot covid-19

På den här sidan hittar du information rörande vaccination mot covid-19.

Avgiftsfrihet

Vaccination mot covid-19 är avgiftsfritt för de grupper som Folkhälsomyndigheten rekommenderar.

Information till allmänheten i VGR om vaccination mot covid-19 (1177.se)

Medicinsk information

Information om vacciner, rekommendationer, medicinska rutiner, terapiråd, riskgrupper med mera.

Dokument och länkar

Vaccination mot covid-19 - Folkhälsomyndigheten

Information till personal inom hälso- och sjukvård, information på andra språk och frågor och svar om vaccination mot covid-19.