En ännu bättre cancervård - Regional utvecklingsplan för cancervården i Västra sjukvårdsregionen 2015 och framåt

Beställ publikation, endast för vårdgivare. Om det finns en pdf-dokument, ladda gärna ned och läs.

  
Titel En ännu bättre cancervård - Regional utvecklingsplan för cancervården i Västra sjukvårdsregionen 2015 och framåt
Kategori Cancervård, Hälso- och sjukvård, Palliativ vård, Primärvård
Författare Regionalt cancercentrum väst
Årgång 2015
Pris 0
Antal sidor 76
Ansvarig/kontaktperson för publikationen Namn
Mobilnummer
Mejladress

Beskrivning

Den regionala utvecklingsplanen beslutades våren 2015 av hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen och hälso- och sjukvårdsutskottet i Region Halland. Den är tänkt som en agenda för det fortsatta utvecklingsarbetet inom cancervården och belyser vad som behöver göras på både regionnivå, förvaltningsnivå och verksamhetsnivå. TRYCKT VERSION KAN BESTÄLLAS I BUNTAR OM 5 EXEMPLAR.