Mänskliga rättigheter

Beställ publikation, endast för vårdgivare. Om det finns ett pdf-dokument, ladda gärna ned och läs.

  
Titel Mänskliga rättigheter
Kategori Mänskliga rättigheter, Politik
Författare Kommittén för rättighetsfrågor
Årgång 2012
Pris 0
Antal sidor 4
Ansvarig/kontaktperson för publikationen Namn
Mobilnummer
Mejladress

Beskrivning

Alla människors rättigheter och lika värde ska respekteras. Regionens verksamheter ska arbeta efter och leva upp till internationella konventioner och svensk lagstiftning. Ingen diskriminering får förekomma.