3.15.3 Återställ tidigare version av dokument

Avsnittet beskriver hur deltagare med rollen medlem, administratörer eller ägare kan återställa en tidigare version av ett dokument.

Observera att för att kunna göra punkt 5 nedan krävs Avancerad användartjänst.

För att återställa en tidigare version av ett dokument

  1. Gå till aktuellt dokumentbibliotek som dokumentet finns i.
  2. Högerklicka på de tre punkterna... efter aktuellt dokument och välj Versionshistorik.
  3. I rutan som öppnas visas alla versioner för aktuellt dokument.
  4. Om du från början vet vilken version du vill återställa för du musen över Ändrat datum för den version du vill återställa. En pil neråt syns då till höger om Ändrat datum. Klicka på pilen och välj Återställ. Klicka på Ok i varningsrutan som visas.
  5. Är du osäker på vilken version du vill återställa klickar du på Ändrat datum för den version du tror kan vara den du vill återställa. Klicka på Öppna i dialogrutan som visas. Dokumentet öppnas nu i klienten. För Word-dokument kan du Jämföra versionen med nu gällande version genom att klicka på Jämför. För att återställa den versionen klickar du på Återställ. Den versionen av dokumentet läggs som en ny version och är den som ni fortsätter jobba ifrån.

OBS

Om du backar tillbaka till en tidigare version och börjar arbeta på den versionen kommer alla ändringar som gjorts i de tidigare efterföljande versionerna försvinna.

Tex: Om du har ett dokument i 25 delversioner (0.25), återställer till delversion 0.20 så försvinner ändringarna som gjorts i delversionerna 0.21, 0.22, 0.23, 0.24 (och 0.25).