3.15.2 Ta bort versioner

Avsnittet går igenom hur deltagare med rollen medlem, administratör eller ägare kan ta bort ett dokuments tidigare versioner som inte längre behövs.

Innan versioner tas bort bör en diskussion tas med administratör eller ägare för samarbetsytan så att alla deltagare är överens om borttaget av en eller flera versioner. 

Ta bort en version

  1. Gå till aktuellt dokumentbibliotek där dokumentet finns som du vill ta bort version från. 
  2. Högerklickar på de tre punkterna ... efter dokumentet som du vill bort version från och klicka på Versionshistorik.
  3. I rutan som öppnas syns alla versioner som finns för det dokumentet listade.
  4. För att ta bort en specifik version för du musen över Ändrat datum för den version du vill ta bort. En pil nedåt syns till höger om ändrat datum. Klicka på pilen och välj Ta bort. Klicka på Ok i varningsrutan som visas.

Ta bort flera versioner samtidigt

  1. Gå till aktuellt dokumentbibliotek där dokumentet finns som du vill ta bort versioner från. 
  2. Högerklickar på de tre punkterna ... efter dokumentet som du vill bort versioner från och klicka på Versionshistorik.
  3. Välj mellan Ta bort alla versioner och Ta bort delversioner (se förklaring nedan om skillnaderna) som finns ovanför listan med versioner.
  4. Bekräfta borttaget genom att klicka på Ok i varningsrutan som visas.

Förklaring av de olika alternativen

  • Ta bort alla versioner: Alla versioner förutom den senaste heltalsversionen och sen senaste delversionen tas bort.
  • Ta bort delversioner: Alla delversioner förutom den senaste tas bort, alla heltalsversioner behålls.

Versioner som tas bort hamnar i samarbetsytans papperskorg.