Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kungörelse: regionfullmäktige, sammanträde 2019-06-10-2019-06-11

Kungörelse för regionfullmäktiges sammanträde 10-11 juni 2019.

Föredragningslista

Sammanträde med regionfullmäktige den
10-11 juni 2019

Plats: Hotell Bohusgården, Nordens väg 6, Uddevalla

Tid:  Måndagen den 10 juni kl. 09.30
          Tisdagen den 11 juni kl. 09.00

Inledande formalia

  • Mötets öppnande
  • Upprop
  • Val av justerare
  • Justeringsdatum

Beslutsärenden

1.      Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige
Diarienummer RS 2019-00346

2.      Frågestund
Diarienummer RS 2018-05211

3.      Budget 2020 för Västra Götalandsregionen
Diarienummer RS 2019-03241

4.      Budget 2019 för Västra Götalandsregionens revisorer
Diarienummer RS 2019-02135

5.      Reglementen för nämnder och styrelser 2019-2022
Diarienummer RS 2018-03535 (RS 4 juni)

6.      Ägardirektiv för Västra Götalandsregionens majoritetsägda bolag
Diarienummer RS 2019-01315 (RS 4 juni)

7.      Krav- och kvalitetsbok 2020 för Vårdval Rehab
Diarienummer RS 2019-03664 (RS 4 juni)

8.      Krav- och kvalitetsbok 2020 för Vårdval Vårdcentral
Diarienummer RS 2019-03665 (RS 4 juni)

9.      Revidering av Krav- och kvalitetsbok för Vårdval Vårdcentral 2019: Täckningsgradspåverkan vid digitala distanskontakter andra landsting
Diarienummer RS 2019-03795 (RS 4 juni)

10.  Sammanträdestider för regionfullmäktige 2020
Diarienummer RS 2019-03738 (RS 4 juni)

11.  Årsredovisning och revisionsberättelse 2018 för Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst, Kommunalförbundet Svensk Luftambulans och Kommunalförbundet Avancerad strålbehandling
Diarienummer RS 2019-00110 (RS 4 juni)

12.  Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018 för Stiftelserna Stenebyskolan, Västsvenska fritidsområden och Simmersröds barnhus
Diarienummer RS 2019-00111 (RS 4 juni)

13.  Anmälan av inkomna motioner

14.  Anmälningsärenden till regionfullmäktige
Diarienummer RS 2018-00005

15.  Valärenden
- Arvodesberedningen – avsägelse från ledamot Joakim Rosdahl (D)
- Valberedningens förslag till val

Information kl. 14.00

A.    Utdelning av regionens kulturpris 2019

 

Annika Tännström

Ordförande

Samtliga handlingar och beslutsunderlag i ärendena ovan finns tillgängliga på Regionens Hus, Residenset, Vänersborg, tel 010-44 101 42.

 

 

 

Senast uppdaterad: 2019-06-03 16:24