Tillkännagivande: Styrelsen för NU-sjukvården, sammanträde 2019-03-28; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

Styrelsen för NU-sjukvården

Sammanträdesdatum

2019-03-28 

Datum då tillkännagivandet sätts upp

2019-04-15 

Datum då tillkännagivandet tas ner

2019-05-07 

Förvaringsplats för protokollet

Ledningskansliet för NU-sjukvården

Sekreterare

Karin Alexandersson

Senast uppdaterad: 2019-04-15 12:47