Tillkännagivande: styrelsen för Habilitering & Hälsa, sammanträde 2018-11-29; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 styrelsen för Habilitering & Hälsa

Sammanträdesdatum

 2018-11-29

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2018-12-12

Datum då tillkännagivandet tas ner

 2019-01-04

Förvaringsplats för protokollet

 Regionens Hus i Vänersborg

Sekreterare

Anna-Carin Holm

Senast uppdaterad: 2018-12-12 08:47