Tillkännagivade:Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, sammanträde 2019-02-01; omedelbar justering

Protokollet § 7 är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Sammanträdesdatum

 2019-02-01

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2019-02-01

Datum då tillkännagivandet tas ner

 2019-02-24

Förvaringsplats för protokollet

 Regionens Hus, Lillhagsparken 5 i Göteborg

Sekreterare

Emma Damne

Senast uppdaterad: 2019-02-01 11:35