Tillkännagivande: Östra hälso- och sjukvårdsnämnden, sammanträde 2019-04-24; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 Östra hälso- och sjukvårdsnämnden

Sammanträdesdatum

 2019-04-24

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2019-04-25

Datum då tillkännagivandet tas ner

 2019-05-20

Förvaringsplats för protokollet

 Regionens hus Skövde

Sekreterare

Mari Nilsson

Senast uppdaterad: 2019-04-25 15:22