Tillkännagivande: miljönämnden, sammanträde 2018-10-26; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 Miljönämnden

Sammanträdesdatum

 2018-10-26

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2018-11-21

Datum då tillkännagivandet tas ner

 2018-12-17

Förvaringsplats för protokollet

 Regionens hus, Södra Hamngatan 41-52, Göteborg

Sekreterare

Mink Klarsson

Senast uppdaterad: 2018-11-21 09:28