Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Tillkännagivande: Kulturnämnden 2019-08-22, omedelbar justering

§ 80 Yttrande över remiss om Sveriges världsarvsstrategi 2020-2030 med tillhörande Världsarvförordning är omedelbart justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

Kulturnämnden

Sammanträdesdatum

2019-08-22 

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2019-08-23

Datum då tillkännagivandet tas ner

 2019-09-18

Förvaringsplats för protokollet

Regionens hus, Bergslagsgatan 2, Göteborg

Sekreterare

Maria Hessman

Senast uppdaterad: 2019-08-23 11:57