Tillkännagivande: Miljönämnden, sammanträde 2019-02-01; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 Miljönämnden

Sammanträdesdatum

 2019-02-01

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2019-02-13

Datum då tillkännagivandet tas ner

 2019-03-08

Förvaringsplats för protokollet

 Regionens hus, Östergatan 1, Vänersborg.

Sekreterare

Anna Malmsten

Senast uppdaterad: 2019-02-12 10:03