Tillkännagivande: personalutskottet, sammanträde 2024-06-19; protokoll

Uppdaterad:
Publicerad:

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

Personalutskottet

Sammanträdesdatum

2024-06-19

Datum då tillkännagivandet sätts upp

2024-06-25

Datum då tillkännagivandet tas ner

2024-07-18

Förvaringsplats för protokollet

Bevaras digitalt.

Sekreterare

Stefan Didrik