Tillkännagivande Kulturnämnden sammanträde, 2019-01-31, protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 Kulturnämnden

Sammanträdesdatum

 2019-01-31

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2019-02-11

Datum då tillkännagivandet tas ner

 2019-03-07

Förvaringsplats för protokollet

 S.Hamngatan 37-41 i Göteborg

Sekreterare

Maria Hessman

Senast uppdaterad: 2019-02-11 15:26