Tillkännagivande styrelsen för Göteborgs botaniska trädgård, sammanträde 2024-03-26; protokoll

Uppdaterad:
Publicerad:

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

Styrelsen för Göteborgs botaniska trädgård

 

Sammanträdesdatum

2024-03-26

Datum då tillkännagivandet sätts upp

2024-04-05

Datum då tillkännagivandet tas ner

2024-04-29

Förvaringsplats för protokollet

Förvaras digitalt.

Sekreterare

Cecilia Wahlén