Tillkännagivande: Regionstyrelsen, sammanträde 2019-03-26; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum

 2019-03-26

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2019-04-05

Datum då tillkännagivandet tas ner

 201904-26

Förvaringsplats för protokollet

 Regionens hus, Vänersborg

Sekreterare

Stefan Didrik

Senast uppdaterad: 2019-04-04 15:09