Tillkännagivande: Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, 2018-11-20; omedelbar justering

Protokollet § 379 är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Sammanträdesdatum

 2018-11-20

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2018-11-22

Datum då tillkännagivandet tas ner

 2018-12-15

Förvaringsplats för protokollet

 Regionens Hus, Lillhagsparken 5 i Göteborg

Sekreterare

Emma Damne

Senast uppdaterad: 2018-11-22 12:42