Tillkännagivande: Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, sammanträde 2019-04-04; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Sammanträdesdatum

 2019-04-04

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2019-04-09

Datum då tillkännagivandet tas ner

 2019-05-02

Förvaringsplats för protokollet

 Regionens hus Skövde

Sekreterare

Mari Nilsson

Senast uppdaterad: 2019-04-09 15:23