Tillkännagivande: Styrelsen för Närhälsan, sammanträde 2019-02-01: protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 Styrelsen för Närhälsan

Sammanträdesdatum

 2019-02-01

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2019-02-14

Datum då tillkännagivandet tas ner

 2019-03-11

Förvaringsplats för protokollet

 Närhälsan kansli, Lillhagsparken 6, Hisings Backa

Sekreterare

Camilla Karlsson

Senast uppdaterad: 2019-02-14 08:25