Tillkännagivande: Beredning för externa relationer, sammanträde 2019-04-23; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 Beredning för externa relationer

Sammanträdesdatum

 2019-04-23

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2019-05-03

Datum då tillkännagivandet tas ner

 2019-05-26

Förvaringsplats för protokollet

 Regionens hus, Östergatan, Vänersborg

Sekreterare

Ludwig Prytz

Senast uppdaterad: 2019-05-03 11:39