Tillkännagivande: fastighetsnämnden, sammanträde 2019-03-07; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 Fastighetsnämnden

Sammanträdesdatum

 2019-03-07

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2019-03-15

Datum då tillkännagivandet tas ner

 2019-04-08

Förvaringsplats för protokollet

 Regionens Hus , Östergatan 1, Vänersborg

Sekreterare

Sandra Casperson

Senast uppdaterad: 2019-03-15 14:54