Tillkännagivande: styrelsen för NU-sjukvården, sammanträde 2024-05-22--23; protokoll 2

Uppdaterad:
Publicerad:

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

styrelsen för NU-sjukvården

Sammanträdesdatum

2024-05-22--23

Datum då tillkännagivandet sätts upp

2024-05-29

Datum då tillkännagivandet tas ner

2024-06-21

Förvaringsplats för protokollet

Bevaras digitalt

Sekreterare

Barbro Isaksson