Tillkännagivande: norra patientnämnden, sammanträde 2018-11-23; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

Norra patientnämnden

Sammanträdesdatum

2018-11-23

Datum då tillkännagivandet sätts upp

2018-11-26

Datum då tillkännagivandet tas ner

2018-12-19

Förvaringsplats för protokollet

Regionens Hus, Stationsgatan 3, Skövde

Sekreterare

Else-Marie Ljungberg

Senast uppdaterad: 2018-11-26 00:04