Tillkännagivande: delregional nämnd västra, sammanträde 2023-11-16; protokoll

Uppdaterad:
Publicerad:

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

Delregional nämnd västra

Sammanträdesdatum

2023-11-16

Datum då tillkännagivandet sätts upp

2023-11-22

Datum då tillkännagivandet tas ner

2023-12-15

Förvaringsplats för protokollet

Bevaras digitalt

Sekreterare

Maria Hessman