Tillkännagivande: styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, sammanträde 2024-03-27; protokoll

Uppdaterad:
Publicerad:

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

Styrelsen för Södra Ävlsborgs Sjukhus

Sammanträdesdatum

2024-03-27

Datum då tillkännagivandet sätts upp

2024-04-02

Datum då tillkännagivandet tas ner

2024-04-24

Förvaringsplats för protokollet

Bevaras digitalt.

Sekreterare

Christina Norman Klaar