Tillkännagivande: styrelsen för NU-sjukvården, sammanträde 2018-11-01; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

styrelsen för NU-sjukvården

Sammanträdesdatum

 2018-11-01

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2018-11-26

Datum då tillkännagivandet tas ner

 2018-12-18

Förvaringsplats för protokollet

Ledningskansliet för NU-sjukvården 

Sekreterare

Karin Alexandersson

Senast uppdaterad: 2018-11-26 13:03