Tillkännagivande: styrelsen för Sjukhusen i väster, sammanträde 2024-03-25; protokoll

Uppdaterad:
Publicerad:

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

Styrelsen för Sjukhusen i väster

Sammanträdesdatum

2024-03-25

Datum då tillkännagivandet sätts upp

2024-04-03

Datum då tillkännagivandet tas ner

2024-04-26

Förvaringsplats för protokollet

Digitalt 

Sekreterare

Michelle Olausson