Tillkännagivande: Regionstyrelsen, sammanträde 2024-02-06; omedelbar justering

Uppdaterad:
Publicerad:

Paragraf 32 är omedelbart justerad. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum

2024-02-06

Datum då tillkännagivandet sätts upp

2024-02-06

Datum då tillkännagivandet tas ner

2024-02-29

Förvaringsplats för protokollet

Bevaras digitalt

Sekreterare

Mari Nilsson