Tillkännagivande Regionstyrelsens beredning för forskning och utveckling, sammanträde 2019-01-15; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentlig genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 Regionstyrelsens beredning för forskning och utveckling

Sammanträdesdatum

 2019-01-15

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2019-01-31

Datum då tillkännagivandet tas ner

 2019-02-23

Förvaringsplats för protokollet

 Regionens Hus, Östergatan 1, Vänersborg

Sekreterare

Jan Kilhamn

Senast uppdaterad: 2019-01-31 12:54