Tillkännagivande: Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, sammanträde 2018-11-21; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Sammanträdesdatum

 2018-11-21

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2018-11-27

Datum då tillkännagivandet tas ner

 2018-12-20

Förvaringsplats för protokollet

 Regionens hus Skövde

Sekreterare

 Mari Nilsson

Senast uppdaterad: 2018-11-27 10:53