Tillkännagivande styrelsen för Västarvet, sammanträde 2018-11-23; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 Styrelsen för Västarvet

Sammanträdesdatum

 2018-11-23

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2018-11-27

Datum då tillkännagivandet tas ner

 2018-12-19

Förvaringsplats för protokollet

 Västarvet, Vänerparken 13, Vänersborg

Sekreterare

Angelica Rothin Wennerberg

Senast uppdaterad: 2018-11-27 15:45