Tillkännagivande: delregional nämnd östra, sammanträde 2024-05-16; protokoll

Uppdaterad:
Publicerad:

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

Delregional nämnd östra

Sammanträdesdatum

2024-05-16

Datum då tillkännagivandet sätts upp

2024-05-27

Datum då tillkännagivandet tas ner

2024-06-19

Förvaringsplats för protokollet

Bevaras digitalt.

Sekreterare

Matteus Berglund