Tillkännagivande: styrelsen för Regionhälsan, sammanträde 2023-11-30; omedelbar justering

Uppdaterad:
Publicerad:

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

Styrelsen för Regionhälsan

Sammanträdesdatum

2023-11-30

Datum då tillkännagivandet sätts upp

2023-12-01

Datum då tillkännagivandet tas ner

2023-12-25

Förvaringsplats för protokollet

Bevaras digitalt

Sekreterare

Martina Hammarström