Tillkännagivande: Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus, sammanträde 2018-11-29; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus

Sammanträdesdatum

 2018-11-29

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2018-12-03

Datum då tillkännagivandet tas ner

 2018-12-28

Förvaringsplats för protokollet

Skaraborgs Sjukhus Skövde

Sekreterare

Lisbeth Jinnestål Fernow

Senast uppdaterad: 2018-12-03 10:17