Kungörelse: Regionfullmäktige 17 -18 juni 2024

Uppdaterad:
Publicerad:

Sammanträde med regionfullmäktige den 17-18 juni 2024

Plats: Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

Tid:
Måndag 17 juni kl. 09:30
Tisdag 18 juni kl. 09:00

Om du inte har möjlighet att närvara vid sammanträdet, meddela detta snarast till ert parti eller regionfullmaktige@vgregion.se

Inledande formalia

 • Mötets öppnande
 • Upprop
 • Val av justerare
 • Justeringsdatum

Beslutsärenden

 1. Avsägelser och anmälan om nyvalda i regionfullmäktige
  Diarienummer RS 2022-04340
 2. Frågestund
 3. Budget 2025 för Västra Götalandsregionen
  Diarienummer RS 2024-02629
 4. Förslag till budget för revisorskollegiet 2025
  Diarienummer RS 2024-02277
 5. Delårsrapport april 2024 för Västra Götalandsregionen
  Diarienummer RS 2024-02499
 6. Sammanträdestider 2025 för regionfullmäktige
  Diarienummer RS 2024-02260
 7. Reviderat reglemente för revisorskollegiet
  Diarienummer RS 2024-00739
 8. Beslut om bolagsordning och firma för Vitartes Utveckling Göteborg AB
  Diarienummer RS 2024-02280
 9. Motionsbalans samt redovisning av bifallna motioner
  Diarienummer RS 2024-00015
 10. Anmälan av inkomna motioner
 11. Anmälningsärenden
 12. Valärenden
  - Revisorernas förslag till val
  - Valberedningens förslag till val

 

Renée Bengtsson (S)
Ordförande