Tillkännagivande: regionfullmäktige, sammanträde 2023-10-23--24; protokoll

Uppdaterad:
Publicerad:

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

regionfullmäktige

Sammanträdesdatum

2023-10-23--24

Datum då tillkännagivandet sätts upp

2023-11-07

Datum då tillkännagivandet tas ner

2023-12-01

Förvaringsplats för protokollet

Regionens Hus, Östergatan, Vänersborg

Sekreterare

Elisabet Ericson