Tillkännagivande: styrelsen för NU-sjukvården, sammanträde 2024-04-25; protokoll

Uppdaterad:
Publicerad:

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

styrelsen för NU-sjukvården

Sammanträdesdatum

2024-04-25

Datum då tillkännagivandet sätts upp

2024-05-02

Datum då tillkännagivandet tas ner

2024-05-28

Förvaringsplats för protokollet

Bevaras digitalt

Sekreterare

Barbro Isaksson