Tillkännagivande: Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, sammanträde 2018-11-21; omedelbar justering

§ 346 "Detaljbjudget 2019 för hälso- och sjukvårdsstyrelsen" är omedelbart justerad. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Sammanträdesdatum

 2018-11-21

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2018-11-21

Datum då tillkännagivandet tas ner

 2018-12-14

Förvaringsplats för protokollet

 Regionens hus Skövde

Sekreterare

 Mari Nilsson

Senast uppdaterad: 2018-11-21 13:42