Tillkännagivande: styrelsen för NU-sjukvården, sammanträde 2024-02-01; protokoll

Uppdaterad:
Publicerad:

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

styrelsen för NU-sjukvården

Sammanträdesdatum

2024-02-01

Datum då tillkännagivandet sätts upp

2024-02-08

Datum då tillkännagivandet tas ner

2024-03-04

Förvaringsplats för protokollet

Digital justering: Bevaras digitalt

Sekreterare

Barbro Isaksson